Buurtbewoners in protest om oude eik

Joure - De buurtbewoners van de Waling Dijkstrastraat in Joure zijn in protest om een, naar schatting honderd jaar oude, eik te behouden aan de Uilke Boonstralaan. Zij vinden dat de boom moet blijven staan.

De aanwonenden voelen zich bekocht. Twee berken waarvan beloofd is dat ze mochten blijven, zijn al gesneuveld. Enkel de plataan is blijven staan. ,,En toen keek ik van de week bij de eik en ik zag de stokjes wel heel dicht bij de boom staan’’, zegt een van de buurtbewoners. ,,We vrezen het ergste. De buurvrouw heeft vanmorgen een oud laken gepakt en ik de verf en we hebben het spandoek opgehangen.’’ Accolade bevestigd dat de kap van de boom onvermijdelijk is. De eik moet wijken voor de nieuwe woningen. ,,De boom wortelt te diep. Die wortels gaan beschadigen als we erom heen gaan bouwen’’, zegt Wietske Atsma, Marketing en Communicatie Accolade. ,,Daarbij volgen we het stedenbouwkundige plan van de gemeente. In het nieuwbouwplan gaan we bomen herplanten. Wij willen dat de wijk groen is, maar de boom moet wijken. Daar loopt nu een kapvergunning voor. Nee, ik kan niet zeggen wanneer er gekapt gaat worden.’’ De gemeente De Fryske Marren zegt dat het bestemmingsplan niet veranderd kan worden. Een bevestiging van de afgegeven kapvergunning durven ze (nog) niet te geven.