Belangstelling groeit voor manifestatie tegen gaswinning Oppenhuizen

Oppenhuizen - De belangstelling voor de manifestatie ‘Laat Fryslân niet zakken’ zaterdag 28 mei in Oppenhuizen neemt toe.

Behalve bewoners van Top en Twel en maatschappelijke organisaties als de Waddenvereniging en gasTvrij Terschelling doen tal van provinciale politieke partijen mee; naast de PvdA, FNP, SP en PvdD heeft nu ook GrienLinks zich aangesloten. Met de manifestatie willen de organisaties en partijen protesteren tegen verdere gaswinning in Fryslân en tegen de negatieve gevolgen daarvan. Sinds de gaswinning in Groningen aan banden wordt gelegd, wordt er vaker uitgeweken naar Fryslân. In Fryslân wil een viertal bedrijven gas winnen uit kleinere velden: de NAM (Ternaard, Moddergat), Tulip Oil (Terschelling), Engie (Schiermonnikoog) en Vermilion (Harlingen, Oppenhuizen en Nieuwehorne). Provinciale Staten van Fryslân hebben al in februari 2015 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen “zich krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân, inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in onze bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.” Inmiddels zijn er vanuit de provincie diverse brieven met deze strekking naar het ministerie van Economische Zaken en naar de gaswinningsbedrijven verzonden. Toch zetten Den Haag en de bedrijven hun voorgenomen plannen door. Bewoners en partijen vinden het daarom tijd voor actie. Om 11:00 uur wordt verzameld bij het dorpshuis in Oppenhuizen, waar een paar kraampjes zullen zijn opgesteld. Er zijn ondertussen tal van sprekers aangekondigd waaronder statenleden van FNP, SP, PvdA, en GrienLinks, leden van de Tweede Kamer en wethouder Durk Stoker van Súdwest-Fryslân. Ook gedeputeerde Michiel Schrier zal aanwezig zijn. Na de sprekers gaat het in optocht onder begeleiding van spandoeken en muziek naar de gaswinlokatie, waar symbolisch een groot rood kruis zal worden geplaatst.