‘Kijk opnieuw naar aquaduct Skarster Rien’

Joure - Met het verlengen van het MIRT fonds door de landelijke overheid, hopen FNP, CDA en de VVD op een tweede kans voor het aquaduct bij de Skarster Rien.

De drie fracties van gemeente De Fryske Marren vragen het college om zich hier voor in te zetten. Op 23 juni is het algemeen overleg over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Gerda de Vries, fractievoorzitter FNP, gaat voor ‘niet geschoten is altijd mis’. ,,Het is de poort van Friesland. Steeds meer grote bedrijven kiezen ervoor om zich te vestigen in de provincie. De brug zou een belemmering kunnen zijn. Het is economisch niet gunstig om steeds voor een brug te moeten wachten.’’ Daarnaast, redeneren de partijen, dat de brug over het Skarster Rien aan vervanging nodig is wat ook de nodige kosten met zich mee brengt. In de eerste plannen van het Knooppunt Joure waren de plannen voor het aquaduct opgenomen. Door de landelijke bezuinigingen is deze toen geschrapt.