Gezondheidsonderzoek jeugd gaat nog even door

Joure - GGD Fryslân gaat ook in de maand juni 2016 door met het onderzoek onder de Friese jeugd (GO Jeugd 2016). Met dit onderzoek wil de GGD meer te weten komen over de gezondheid en leefstijl van jongeren 12 tot en met 18 jaar.

Op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan de gemeente activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van de Friese jongeren te verbeteren. GGD’en zijn wettelijk verplicht om eens in de vier jaar de gezondheidssituatie van de jeugd in kaart te brengen. Wie doen mee? Het onderzoek is voor Friese jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Er is een willekeurige selectie gedaan van een groot aantal namen en adressen uit het bevolkingsregister. Inmiddels hebben al veel Friese jongeren het onderzoek ingevuld, maar hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de activiteiten die uit het onderzoek volgen passen bij jongeren. Daarom ontvangen de geselecteerde jongeren en hun ouders/verzorgers deze week voor de laatste keer een uitnodiging per post. Op die manier wil GGD Fryslân nog meer jongeren herinneren om mee te doen aan het onderzoek. Digitale vragenlijst GO Jeugd bestaat uit een digitale, online vragenlijst met verschillende thema’s, zoals alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging, sport, pesten en internetgebruik. Het onderzoek is anoniem. Jongeren krijgen een inlogcode die niet gekoppeld is aan een naam. Niemand krijgt zo inzicht in een individuele situatie. GGD Fryslân werkt volgens landelijk ontwikkelde methoden van de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid. Meer weten? Kijk op www.ggdfryslan.nl/gojeugd2016. Hier zijn o.a. veel gestelde vragen te vinden en ook het onderzoeksprotocol.