Betere voorzieningen moeten Fries op fiets krijgen

Joure - Meer fietsers in vijf-sterren- fietsprovincie Fryslân. Dat is waar het nieuwe provinciale Actieplan Fiets- en Wandelpaden op gebouwd is. In het actieplan beschrijft de provincie wat zij wil doen om het fietsen en wandelen te bevorderen.

Het stimuleren van de aanleg en verbetering van gemeentelijke fietspaden is één van de speerpunten. Andere zijn de verbetering van fietspaden langs provinciale wegen en het verhogen van de aantrekkelijkheid van Fryslân als fietsprovincie. Daarvoor komen er een knooppuntensysteem en gemarkeerde routes. “Fryslân hoort bij de top 3 fiets- en wandelprovincies van Nederland”, staat in het coalitieakkoord van het huidige college. Het uitgebreide fietsnetwerk maakt dat de provincie hoog scoort als fietsregio. Dat moet de komende jaren zo blijven. Met het actieplan streeft de provincie naar behoud van die goede positie. De provincie zet in op een combinatie van maatregelen. Veilige fietskruisingen is daar één van. Een ander is een hogere kwaliteit van onderhoud van de provinciale fietspaden. Ook wil de provincie zorgen voor goede voorzieningen voor fietsen in combinatie met openbaar vervoer. Denk aan fietsenstallingen en kluizen. Recreatieve voorzieningen zijn ook onderdeel van het actieplan. Eén daarvan zijn rustpunten waar fietsers kunnen uitrusten en gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen of een versnapering. Er is ook aandacht voor de fietsgebruikers. Met verschillende programma’s wil de provincie het fietsgebruik stimuleren. Bijvoorbeeld het programma ‘rij 2 op 5’, dat twee van de vijf werkdagen fietsen stimuleert. Daarnaast is verkeerseducatie een belangrijk punt. Daar horen bijvoorbeeld verkeersexamens, de fiets-APK en de Friese Fietsschool bij. Het actieplan kost negen miljoen euro voor de komende drie jaar.