Dorpen positief over kernenbudget

Joure - Na de evaluatie van het kernenbeleid die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld, is nu de werkwijze van het kernenbudget geëvalueerd. De ervaringen met het kernenbudget zijn positief en de plaatselijke belangen hebben aangegeven graag op dezelfde voet verder te gaan.

Het college vindt dat het kernenbudget een mooi middel is om de zelfwerkzaamheid van de dorpen en haar inwoners te stimuleren. Het draagt namelijk bij aan de leefbaarheid in de dorpen, stad en wijken. Projectengeld vergroot fysieke leefbaarheid Het projectengeld is naar tevredenheid van de dorpen ingezet, waarmee meteen een belangrijke economische impuls is gegeven. Uit de evaluatie komt naar voren dat ruim negentien plaatselijke belangen binnen de gemeente De Fryske Marren een beroep deden op het projectengeld. Zij hebben het geld vooral ingezet om de fysieke leefbaarheid te vergroten. Zo is het projectengeld in 2015 onder andere beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en renovatie van de dorpshuizen in Echtenerbrug en Ouwsterhaule, het aanleggen van een outdoor fitnesspark in Langweer en een voet- en fietspontje in Terherne. Meer dan driekwart van de plaatselijke belangen is tevreden over de duidelijke en heldere afwerking van de aanvraag en de snelheid waarmee dit wordt afgehandeld. Inwonersbijdrage maakt activiteiten mogelijk Met de inzet van de inwonersbijdragen zijn kleine, maar voor de dorpsgemeenschap belangrijke activiteiten gerealiseerd. De plaatselijke belangen geven aan dat het geld echt nodig is ter ondersteuning van noodzakelijke activiteiten in het dorp. ‘Het is leefbaarheid verhogend’, aldus een plaatselijk belang. Kernenbudget Vanuit het dorpen, stads- en wijkenbeleid zijn verschillende producten en diensten geïntroduceerd, waaronder het kernenbudget. Dit kernenbudget bestaat uit de inwonersbijdragen en projectengeld. Ieder plaatselijk belang ontvangt aan het begin van het jaar een inwonersbijdrage, gebaseerd op het aantal inwoners van het dorp. Deze inwonersbijdrage kan een plaatselijk belang naar eigen inzicht besteden in het belang van de leefbaarheid van het dorp. Als een plaatselijk belang of dorpshuis daarnaast een beroep wil doen op het projectengeld, dan kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen.