Goud en tweemaal zilver voor Jouster turners

Leek - CSC Joure heeft afgelopen weekend een gouden en twee zilveren medailles gewonnen tijdens de noordelijke clubteamwedstrijden voor herenturners.

CSC Joure nam deel met vier teams. Het team van Boaz de Hoop, Kris Huisman, Sander van Dellen en IJsbrand Posthumus wist het goud te winnen en de wisselbeker voor de hoogste teamscore op niveau 11. Op niveau 15 won het team van Arjen Breimer, Hylke Breimer en Sjouke Osinga zilver. Net als de oudere jongens die later op de dag in niveau 8 deelnamen: Ivar Bosgra, Jeroen Smink, Patrick Welles, Patrick Oude Kotte, Sieger Veenema en Tjalle Meindertsma.