Extra drukte op de vaarten door werkzaamheden brug

Uitwellingerga - Rijkswaterstaat voert van 13 juni tot en met 29 juli spoedreparaties uit aan de Rijksbrug in Uitwellingerga. In deze periode is het Prinses Margrietkanaal alleen toegankelijk voor scheepvaart met een beperkte hoogte.

Dit betekent dat een groot deel van de pleziervaart de omvaarroute neemt door Sneek, IJlst en Osingahuizen. Dat is een drukke route, en wordt nu nog drukker, waardoor er lange wachttijden kunnen ontstaan voor de bruggen in Sneek en IJlst. Rijkswaterstaat en provincie Fryslân nemen maatregelen om de hinder voor de watertoeristen en het wegverkeer zo veel mogelijk te beperken. Er worden waterstewards ingezet om de drukte op het water te reguleren. Ook houdt de havendienst van de gemeente Súdwest-Fryslân extra toezicht en worden wachtruimtes aangewezen waar boten tijdelijk kunnen aanleggen om zo overlast bij de bruggen en in de grachten te voorkomen.