Nieuwe kansen voor Friese monumenten

Joure - Friese monumenten en karakteristieke bouwwerken, zoals zuivelfabrieken of gemalen, kunnen gerestaureerd worden en een nieuwe bestemming krijgen. Daarvoor is dit jaar 1,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen tussen 12 en 19 september een subsidieaanvraag indienen.

Mooier Fryslân De provincie heeft als ambitie om Fryslân nog mooier te maken. Daarom wil ze graag helpen met het restaureren en het geven van een nieuwe bestemming aan monumenten. Op deze manier blijven ze in gebruik en toegankelijk voor een breed publiek. Herbestemming en onderhoud De subsidie is beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en voor karakteristieke bouwwerken die op de provinciale cultuurhistorische kaart staan. Het kan ook gaan om groene monumenten zoals landgoederen. Ook is er geld voor het onderhoud van Rijksmonumentale molens en voor het opstellen van een restauratieplan. Slechte staat Bij een restauratieplan zonder herbestemming moet er voor het monument wel sprake zijn van een technische urgentie. Dat wil zeggen dat uit een inspectierapport moet blijken dat het in matige of slechte staat verkeert. Bij karakteristieke bouwwerken kan het bij een restauratie zonder herbestemming alleen om gemeentelijke monumenten gaan. Andere voorwaarde is dat de omgevingsvergunning moet zijn verleend. Dit geldt niet voor vergunningsvrije plannen. Niet voor oorspronkelijke woningen De subsidie is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Hiervoor kunnen aanvragers wel laagrentende leningen aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds. Meer informatie staat op www.fryslan.frl/monumenten.