Innovatief zorgcomplex voor Joure

JOURE - Zorggroep Hof en Hiem heeft financiële goedkeuring gekregen voor een groot innovatief woon- en zorgcentrum op het braakliggend terrein van de voormalige zorginstelling Vegelinshof.

Brede zorg Ziekenhuis Tjongerschans, de apotheekketen Mediq en alle Jouster Huisartsen zullen in het nieuwe complex aan de Sluisdijk brede medische zorg aanbieden. Daarnaast zullen in het 15 miljoen kostende zorgcentrum een fysiotherapeut, een caesartherapeut, een diëtist en de thuiszorg worden gehuisvest. Ook een wijkcentrum voor ouderen maakt deel uit van het ontwerp. Dit project vloeit voort uit de plannen waar door de Jouster zorgverleners al twaalf jaar over wordt gesproken , maar dat om diverse redenen nog niet gerealiseerd kon worden. Belangrijk voor de omgeving Zorggroep Hof en Hiem, specialist in de ouderenzorg, weet dat binnen de bevolkingssamenstelling de groep ouderen de komende jaren een steeds grotere plaats zal innemen. Hierdoor zal de vraag naar zorg toenemen. Met de innovatieve plannen kan proactief ingespeeld worden op deze ontwikkeling. ,,Dit zorgcomplex zal een belangrijke functie gaan vervullen, niet alleen voor de inwoners van Joure maar ook voor de dorpen in de omgeving'', vertelt Hof en Hiem-bestuurder Jan Veenstra. ,,Wij zijn bereid te investeren om de gezondheidszorg in onze gemeente naar een hoger level te tillen en hebben de financiering voor de plannen rond gekregen bij de bank, die onder de indruk was van het vernieuwende karakter. Ook de werkgelegenheid in de zorg zal hier baat bij hebben.'' Zeventien appartementen waar wonen en zorg gescheiden zijn en twee verpleeghuisunits met elk acht appartementen gericht op ouderen met dementie houdt Hof en Hiem in eigen beheer. De overige ruimten verhuurt de zorggroep aan de participanten. Onder het complex kunnen bewoners, personeel en bezoekers gebruik maken van een parkeergarage. Anderhalvelijnscentrum Ziekenhuis Tjongerschans heeft al enige ervaring op het gebied van samenwerken in de regio, bijvoorbeeld in Lemmer en Heerenveen (Sportstad). Ziekenhuizen worden kleiner en meer medische problemen zullen worden opgepakt in de zogenaamde 'eerste lijn'. Het complex krijgt daarom een anderhalvelijnscentrum (schakel tussen huisarts en ziekenhuis) met medische voorzieningen. Specialisten van het ziekenhuis zullen in nauwe samenwerking met de huisartsen van Joure spreekuren verzorgen. In het nieuwe complex krijgen zij de beschikking over vier huisartsenbedden voor korte opnames. Bouw al dit jaar van start ,,Wanneer de bestemmingsplanprocedure is goedgekeurd en de gemeenteraad eind deze maand heeft ingestemd met de bouwplannen, zullen de benodigde vergunningsprocedures in gang worden gezet'', hoopt Veenstra. ,,Het streven is om begin oktober van dit jaar al van start te gaan met de bouw. Architect Rudolf Zijlstra uit Bakhuizen is verantwoordelijk voor het ontwerp. Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward, dit jaar uitgeroepen tot meest duurzame bouwer van Nederland, gaat de bouw realiseren. Ook aan duurzaamheid is gedacht bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen en groene sedumdaken. Mochten de plannen voorspoedig verlopen, dan zal het nieuwe zorgcomplex op 1 januari 2018 de deuren openen.'' Gea de Jong-Oud