Gesprekken verenigingen over oud papier na vakantie verder

Joure - De vervolggesprekken met de verenigingen over de nieuwe vorm van oud papier inzamelen, vinden na de zomervakantie plaats.

‘De reacties tijdens de informatiebijeenkomsten zijn aanleiding om na de zomervakantie verder in gesprek te gaan’ volgens wethouder Johannes van der Pal. Dit betekent ook dat de huidige situatie van inzamelen in ieder geval tot 2017 blijft bestaan. Sinds de fusie wordt oud papier in de gemeente op verschillende manieren opgehaald. In een deel van de gemeente wordt gewerkt met papiercontainers, in andere delen van de gemeente staan geen papiercontainers en zijn verenigingen als inzamelaar actief. Omdat de gemeente in de grijze containers nog teveel oud papier aantreffen, gaat onze voorkeur uit naar het overstappen op papiercontainers voor de hele gemeente, omdat uit cijfers blijkt dat papier dan beter gescheiden wordt. Nu wordt er met het restafval teveel onnodig papier verbrand. De voorkeur gaat uit naar het invoeren van papiercontainers voor alle huishoudens. Voor zo’n 50 verenigingen is het ophalen van oud papier een vaste inkomstenbron. Zij gaven tijdens de informatieavonden aan zich zorgen te maken over het vervallen van die inkomsten, ook als er een overgangsregeling zou komen. In de gesprekken zijn ook andere mogelijkheden genoemd, zoals het inzamelen met papiercontainers door de verenigingen zelf.