Geslaagden Bornego College

Joure - De geslaagden van het Bornego College zijn bekend. Namens de redactie van de Jouster Courant: van harte gefeliciteerd.

Vestiging Bornego Lyceum Havo
Jorden Abma, Gorredijk; Odin Adema, Grou; Manon van Aurich, Oudehaske; Nynke Bakker, Oudehorne; Gerjanne Bijker, Rotsterhaule; Ilse Blanken, Heerenveen; Lhysa Bloem, Heerenveen; Sander Bloemhof, Sint Nicolaasga; Dyan van der Bos, Heerenveen; Elisabeth Bos, Joure; Steffen Bosker, Joure; Jurjen Bouwhuis, Joure; Sigrid Bouwhuis, Vegelinsoord; Marnix Broersma, Joure; Anne Brouwer, Mildam; Nynke Brouwer, Joure; Demi Buma, Joure; Connor Calnan, Sint Nicolaasga; Hillie van Dijk, Joure; Renée Dijkstra, Jirnsum; Jitske Dijkstra, Gorredijk; Daphne Doornebosch, Haskerhorne; Ilse Douma, Akkrum; Matthijs van Esveld, Langweer; Job Feikens, Heerenveen; Gerco Ganzevoort, Heerenveen; Joram Ganzevoort, Heerenveen; Esther Gerritsma, Heerenveen; Sierd van der Goot, Joure; Mathijs Grijze, Gorredijk; Ilse de Haan, Gorredijk; Bauke Haanstra, Joure; Ilse Hallema, Joure; Elina Hankel, Heerenveen; Hendrike ter Heide, Bantega; Ids Hijlkema, Grou; Rudy van der Hoek, Heerenveen; Henk Hoekstra, Scharsterbrug; Sjoukje Hoekstra, Katlijk; Freke Hof, Bantega; David Hofman, Lippenhuizen; Bauke Hooijsma, Oudeschoot; Luuk ter Horst, Ruinen; Kevin Huisman, Nieuwehorne; Mandy Huitenga, Joure; Lars van Ittersum, Heerenveen; Femke Jacobi, Nes; Sil Jeeninga, Aldeboarn; Elina de Jong, Sint Nicolaasga; Jesse de Jong, Broek; Marinde de Jong, Tijnje; Tirzah de Jong, Haskerhorne; Abel Kamp, Heerenveen; Aleksandra Kapielska, Gorredijk; Renske Keulen, Follega; Hilde Kiers, Joure; Guus de Kleijne, Rotsterhaule; Marin Koppert, Gorredijk; Ilse Kuiper, Oudehaske; Julia van der Laan, Oudehaske; Nynke van der Laan, Lippenhuizen; Femke Leeuw, Heerenveen; Anke Meesters, Tijnje; Ayla van der Meulen, Jubbega; Marin Miedema, Nes; Roy Molenaar, Sint Nicolaasga; einate Nieuwland, Rotstergaast; Sander Nuwolt, Jubbega; Gea Oenema, Oudeschoot; Thea Oenema, Nieuweschoot; Luite Oosting, Heerenveen; Maryon Ouwehand, Nes; Kelvin Overbeek, Rotstergaast; Christine Peterson, Heerenveen; Maurits Rijpkema, Broek; Rosanne Rispens, Gorredijk; Tom Roele, Heerenveen; Julia Rooi, Heerenveen; Jesper Rozendal, Sint Nicolaasga; Ids Schaap, Heerenveen; Marten Schotanus, Sint Nicolaasga; Marijn Schuurhuis, Joure; Erwin Sikkes, Rottum; Ilja Sikkes, Joure; Freek Stevens, Heerenveen; Rienk Taekema, Terwispel; Laurens Terlaak Poot, Joure; Lisa Veenstra, Oranjewoud; Nynke Veldman, Joure; Abraham Visser, Nieuwehorne; Jitske de Wagt, De Knipe; Arjan Wedman, Heerenveen; Daniek Weemstra, Heerenveen; Rianne van der Wier, Mildam; Lars Wijnalda, Joure; Bianca Wijnja, Heerenveen; Hidde Wolthuizen, Rottum; Jan van der Zee, Rohel; Ylona van der Zwaag, Echten; Atheneum
Femke Attema, Akmarijp; Jurjen Cornelissen, Lippenhuizen; Marieke van Dijk, Haskerhorne; Aaron Dijkstra, Tjalleberd; Janko van Esch, Heerenveen; Gatske Hijlkema, Aldeboarn; Jan Piet Hoekstra, Aldeboarn; Célina de Jong, Oudeschoot; Marc Kooij, Joure; Marc Leenstra, Sint Nicolaasga; Robert Mol, Nieuwehorne; Jelle Molenkamp, Sint Nicolaasga; Thijs Qualm, Sint Nicolaasga; Nathalie Semplonius, Haskerhorne+ Paulina Slats, MildamMarrit Slump, Echtenerbrug; Luc Smits, Joure; Jelle Talman, Joure; Jeske Veenstra, Joure; Berber van der Veer, Tijnje; Agatha Visser, Tjerkgaast; Margriet Visser, Heerenveen; Lisanne Wierenga, Gorredijk; Frits de Wrede, Joure; Esmee Zandstra, Scharsterbrug; Iris Zeilstra, Joure; Gymnasium
Lauren Busstra, Luinjeberd; Sarnia van Capelleveen, Oudehorne; Tiemen English, Wolvega; Machteld Goossensen, Tjalleberd; Ger-Anne van Keeken, Rotsterhaule; Mark van der Keijl, Heerenveen; Carlijn Knoppers, Goingarijp; Durjan Krist, Tijnje; Lisanne Pen, Heerenveen; Jildo Petter, Joure; Evelien Schimmel, Gorredijk; ; Jelle Sleurink, Tjalleberd; Gerben Thijs Stilma, Sintjohannesga; Bornego College Heerenveen
 Vestiging Bornego Beugel Basisberoepsgerichte leerweg
Charlotte de Bock, Heerenveen; Hester de Boer, Joure; Noah de Boer, Heerenveen; Robin Cox, Akkrum; Joshua Damianov, Heerenveen; Thomas Douma, Joure; Eldert Hoekstra, Joure; Mariëlle de Jong, Oudehaske; Ingrid Jongsma, Joure; Ilse Klaren, Heerenveen; Niels Krijnsen, Sint Nicolaasga; Rianne Meester, Oudeschoot; Ingmar Oost, Oudehaske; Rutger Pinkster, Heerenveen; Sander Steneker, Heerenveen; Joshua de Vos, Heerenveen; Rick de Vries, Joure; Karst van Willigenburg, Joure; Kaderberoepsgerichte leerweg
Jelte Atsma, Scharsterbrug; Wouter van Barneveld, Heerenveen; Sjoukje Bergsma, Luinjeberd; Mladenka Berić, Heerenveen; Nadia Boeren, Heerenveen; Jari Bokma, Sint Nicolaasga; Esther Bouma, Joure; Sven Bouwman, Akkrum; Danny Breed, Sint Nicolaasga; Jonathan Bronya, Heerenveen; Renée Brouwer, Luinjeberd; Jeroen van der Brug, Sint Nicolaasga; Demi Bruin, Delfstrahuizen; Marléne Bruin, Delfstrahuizen; Thijs van de Bult, Heerenveen; Jesse van Dijk, Heerenveen; Nicky Dijkstra, Oranjewoud; Rosa Marieke Douwenga, Joure; Savannah Frankenhuis, Joure; Kimberly de Groot, Heerenveen; Jurrian Haitsma, De Knipe; Leonie Heida, Heerenveen; Rick Hemminga, Oudehaske; Angelique Hiemstra, Heerenveen; Jildou Hiemstra, Heerenveen; Andries Hoekstra, Joure; Ilse Hofman, Terband; Samirah Hoomans, Joure; Christina IJpma, Joure; Simon Jaarsma, Joure; Amanda de Jong, Harkema; Simon de Jong, Joure; Remco Kramer, Heerenveen; Naomi Kuipers, Joure; Justin Laan, Heerenveen; Bas Leenstra, Oudehorne; Colin Li, Joure; Paula Meulman, Heerenveen; Max Moes, Joure; Bas Molenaar, De Knipe; Megan van Montfoort, Leeuwarden; Vivian Oenema, Echtenerbrug; Lisa Otter, Katlijk; Mirthe Postma, Sint Nicolaasga; Renske Postma, Joure; Fabius Rohde, Scharsterbrug; Vince Salverda, Mildam; Lianna Soepboer, De Knipe; Lysanne Steneker, Sint Nicolaasga; Pieter Steneker, Sint Nicolaasga; Bente Stuiver, Heerenveen; Chris Tjoelker, De Knipe; Jesper Veenstra, Joure; Rim Veenstra, Broek; Ids Vervat, Heerenveen; Johan Visser, Tjerkgaast; Edwin de Vries, Joure; Fardau de Vries, Heerenveen; Femke de Vries, Joure; Jeff de Vries, Heerenveen; Jory de Vries, Langweer; Laura de Vries, Heerenveen; Marleen de Vries, Oranjewoud; Steven de Winter, Sint Nicolaasga; Jan van der Zee, Joure; Zarah Zwanenburg, Heerenveen; Myrthe Zwart, Heerenveen; Theoretische leerweg
Muniru Awal-Umaru, Heerenveen; Rick ten Berge, Heerenveen; Jents Bergsma, Mildam; Joppe Bijsterbosch, Echtenerbrug; Stan Boonstra, Heerenveen; Onur Budak, Heerenveen; Wessel Caffa, Jonkerslan; Sanne Cuperus, Heerenveen; Leyla Demirbaş, Heerenveen; Sander Elsinga, Sintjohannesga; Theunis Faber, Oudehaske; Emma Fennema, Heerenveen; Robin van der Glas, Heerenveen; Veerte de Goede, Tijnje; Antsje Hamstra, Heerenveen; Delano Ho-A-Hing, Oudeschoot; Fenna Hoekstra, Katlijk; Jelle Hugens, Heerenveen; Iris Huttinga, Rotsterhaule; Esmée de Jong, Heerenveen; Ygram de Jong, Oudehorne; Björn Jonker, Gorredijk; Shaney Kanhai, Heerenveen; Didi Kessen, De Knipe; Ilse Klompenmaker, Heerenveen; Jaimy Kroes, Heerenveen; Jens Kroeze, Nieuwehorne; Trianca Limburg, Oudehaske; Astrid Ludema, Heerenveen; Ruben Lukassen, Heerenveen; Amarins Mink, Heerenveen; Pearl Nasir, Heerenveen; Kevin Nguyen, Heerenveen; Sjoukje Oenema, Heerenveen; Ilse Okkema, Heerenveen; Jennifer Oosterwoud, Heerenveen; Christina Poesiat, Tijnje; Kim Rasch, Heerenveen; Léene van der Singel, Akkrum; Laura Smid, Heerenveen; Luuk van Solkema, Nijehaske; Wiepkje Stoker, Rottum; Joram Terpstra, Heerenveen; Dakshanan Thurairajah, Heerenveen; Jorden Vedelaar, Heerenveen; Jonathan Violante, Heerenveen; Pieter Simon Vlag, Katlijk; Amanda de Vries, Heerenveen; Amber van der Werf, Rottum; Lisanne Wind, Terband; Yoran Wolda, Heerenveen; Bornego College Heerenveen 
Vestiging Bornego Joure Theoretische leerweg
Astrid Agricola, Idskenhuizen; Inge Boersma, Sint Nicolaasga; Wessel Bosscha, Sint Nicolaasga; Owen Braaksma, Haskerhorne; Jelmer Brok, Joure; Jurrien Cnossen, Joure; Micha de Haan, Joure; Emma Heida, Joure; Elisa Hoekstra, Sint Nicolaasga; Marrit Hoekstra, Langweer; Ronald Huizenga, Sint Nicolaasga; Frits de Jong, Sint Nicolaasga; Teake Jonkman, Sint Nicolaasga; Roos Koster, Joure; Femmy Kuperus, Legemeer; Sanne Lenes, Joure; Rob Ligthart, Sint Nicolaasga; Douwe Maat, Joure; Klaas-Jelle Mink, Sint Nicolaasga; Axel van der Niet, Sint Nicolaasga; Ilse van Noord, Joure; Harmen Oppedijk, Idskenhuizen; Louw Qualm, Sint Nicolaasga; Joline Reitsema, Joure; Julia Stil, Joure; Sven Stuiver, Joure; Sander Terpstra, Joure; Hester Thibaudier, Joure; Arthur Ton, Broek; Wybren Valkema, Joure; Jesper Veenstra, Joure; Anna Rins de Vries, Joure; Hester de Vries, Joure; Nikki de Vries, Joure; Kim Vrieseling, Joure; Brenda van der Wal, Ouwsterhaule; Bas Warmerdam, Idskenhuizen; Ilse Wijma, Sint Nicolaasga; Chanon Wongphim, Langweer;