Ambitie in onderwijs

Joure - Ambitie in onderwijs. De eerste letters van de woorden in deze zin vormen Ambion. Onder deze naam gaan Onderwijsgroep Primus en Scholennetwerk De Basis samenwerken, om onderwijsvraagstukken in de toekomst goed de baas te kunnen.

Eigen identiteit ,,Het is belangrijk te weten, dat het hier niet om een fusie gaat’’, verduidelijkt de voorzitter van het College van Bestuur van Ambion, Wim-Jan Renkema. ,,Onderwijsgroep Primus en scholennetwerk De Basis behouden hun identiteit, de eigen interne organisatie en financiële onafhankelijkheid.’’ De beide onderwijsinstellingen geven samen les aan bijna 4000 leerlingen, verspreid over bijna 30 scholen in Zuid-Friesland. Holding Ambion Het is voor het eerst in Nederland dat twee onderwijsgroepen onder één naam in een holdingconstructie gaan samenwerken. De verwachting is dat in de toekomst meer partijen zullen gaan toetreden. ,,Het grote voordeel is dat scholen op deze manier niet zelf het wiel hoeven uit te vinden’’, vindt Renkema. ,,Gezamenlijk kunnen ze profiteren van collectieve deskundigheid, van elkaar en van één Servicebureau. Primus en De Basis hebben geen eigen bestuurder meer en delen ook de Raad van Toezicht, die toeziet op de nieuwe koepelorganisatie.’’ Krimpende leerlingaantallen Een uitdaging is het dalende aantal leerlingen van de dorpsscholen in de regio waarin Ambion actief is. ,,Dit thema is niet van de laatste tijd’’, vervolgt Renkema. ,,Het speelt al een hele poos en leeft sterk bij de bevolking. De komende jaren zal het aantal leerlingen nog sneller dalen. Voor wat betreft de toekomst van scholen, is het belangrijk dat schoolteams, ouders en bestuurders vroegtijdig met elkaar in gesprek moeten gaan om tot een gezamenlijke visie te komen. Waar willen we naar toe met zijn allen? Waar heeft een kind het meest aan voor zijn of haar toekomst? Ook de leefbaarheid van een dorp komt dan ter sprake. Het is een probleem waarvoor niet zomaar één kant-en- klare oplossing voorhanden is. Elke situatie is anders.’’ Schaal In de regelgeving is bepaald dat een school met minder dan 23 leerlingen geen bekostiging meer krijgt van de rijksoverheid. Maar voor een gemeente kan de investering in een nieuw gebouw ook bij een hoger aantal leerlingen een probleem zijn. Recent werd in de Gemeente Fryske Marren hierbij het getal van 80 leerlingen genoemd, als ondergrens voor nieuwbouw. Renkema: ,,Wat de minimale schaal van een school is, is een erg ingewikkelde vraag. Voor de organisatie van een klas maakt het verschil hoeveel leerlingen uit één leeftijdsgroep bij elkaar in de klas zitten. Ik weet dat leerkrachten hierbij erg flexibel zijn, om alle leerlingen voldoende aandacht te geven, ook bijvoorbeeld als dat een groep is met zowel kleuters als leerlingen uit groep 3. Maar ook het sociale aspect, de omgang met leeftijdgenoten, is belangrijk voor kinderen. Wanneer de groep groter is, hebben de kinderen meer mogelijkheden voor het kiezen van hun vrienden. Wat voor ons altijd voorop blijft staan is de ontwikkeling van het individuele kind. Dat is een dagelijkse ambitie.’’ Gea de Jong-Oud