Integratiestage voor statushouders

Joure - De CDA fractie introduceert in De Fryske Marren het begrip 'integratiestage'. De fractie ziet mogelijkheden om het bedrijfsleven en statushouders met elkaar in contact te brengen.

De bedrijven en organisaties ervaren wat de stagiair hun kan bieden en beide maken zij kennis met andere culturen en gewoonten. Woensdag 22 juni komt de eerste statushouder op het bedrijf om te starten met de 'integratiestage', een vluchteling afkomstig uit Eritrea. Statushouders gaan vaak een paar dagen per week naar school of werk. Het CDA ziet graag dat ze voor de overige dagen ook tot een zinvolle besteding kunnen komen. Op die manier bouwen ze contacten op, gebruiken de taal in de praktijksituatie en leren de gebruiken en de gewoonten van het land waar ze nu wonen. De bedrijven en organisaties ervaren wat de stagiaire hun kan bieden en beide maken zij kennis met andere culturen en gewoonten. Een vervolgstap is het zoeken naar regulier werk of het verder vervolgen van een opleiding. De gemeente kan samen met Vluchtelingenwerk, Pastiel en welzijnsorganisaties een regisserende rol vervullen. Dit houdt volgens de politieke partij in: Het in contact brengen van de statushouders met de bedrijven. In de Raad van 29 juni zal het CDA een motie indienen. Het CDA hoopt dat de overige raadsleden en het college het idee van de ‘integratiestage’ een warm hart toedragen.