Tweede Mantelzorg café ‘Nieuwe Stijl’ Joure

Joure - Het tweede Mantelzorg café ‘Nieuwe Stijl’ heeft 9 juni plaatsgevonden in het Atrium van Vegelin State in Joure. Sinds april dit jaar wordt elke 2 maanden op de tweede donderdagavond van de maand een Mantelzorg café gehouden, op wisselende locaties.

De organisaties Patyna, TinZ, Buurtzorg Skarsterlân, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Hof en Hiem en Punt Twa / Miks Welzijn organiseren gezamenlijk deze bijeenkomsten. Ruim 20 personen hebben het tweede Mantelzorg café bezocht. Na een kopje koffie of thee verwelkomde Miranda Hobo, locatiemanager van Vegelin State, de bezoekers. Daarna gaf zij het woord aan de spreekster, Marianne Vermeulen van het Platform GEEF (Gezondheids Expertise en Educatiecentrum Friesland). Zij hield een presentatie met als titel: “Met technische voorzieningen langer thuis blijven wonen.” Allerlei technische mogelijkheden passeerden de revue: zoals een valdetector die automatisch een signaal geeft bij een mantelzorger of zorginstelling als de persoon die deze draagt, sneller dan gewoonlijk een neerwaartse beweging maakt. Een alarmknop met GPS en spreekverbinding, die kan worden ingedrukt wanneer iemand de weg niet meer weet, waarbij een mantelzorger kan traceren waar de persoon is en hem of haar via de spreekverbinding in de juiste richting kan begeleiden. Een systeem waarbij met een druk op de knop alle apparaten die uit mogen, worden uitgeschakeld (b.v. bij het verlaten van de woning of voor de nacht) en de apparaten die aan moeten blijven, zoals de koelkast en telefoon, wel blijven werken. Door gebruik te maken van dergelijke voorzieningen blijft het langer vertrouwd en veilig om thuis te blijven wonen, ook als iemand een grote kans heeft om te vallen of als het geheugen minder wordt. Op donderdag 8 september 2016 zal het volgende Mantelzorg café worden gehouden, dan in het gebouw van Miks Welzijn aan de Brugstraat in Joure. Het onderwerp voor die avond is nog niet bekend. De organisatie hoopt ook op die avond veel mantelzorgers en belangstellenden uit het voormalige Skarsterlân te mogen verwelkomen.