OBS de Beuk ‘sloopt’ de muren van de klas

Sint Nicolaasga - Volgend schooljaar zullen de leerlingen van OBS de Beuk niet de hele dag de lessen meer volgen in hetzelfde lokaal. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal er uitdagend onderwijs worden geboden, middels breinvriendelijk leren in de groepen.

Breinvriendelijk wil zeggen dat er wordt gewerkt met interactieve werkvormen, uitleggen aan elkaar, zelfcorrectie en feedback, aanzetten tot het stellen van innerlijke leervragen, bewegen tussen de lessen door, buitenlessen, in kleine groepjes werken, ICT gebruik (het gebruik van Snappet), vieren van successen en werken aan projecten. De groepen zijn diffuus (zonder duidelijke grenzen). Dit betekent dat kinderen die meer uitdaging nodig hebben, of even een stapje terug moeten doen, ook modules kunnen volgen in andere groepen. Vanaf 2016-2017 zal er tablet onderwijs worden aangeboden. De Beuk heeft gekozen voor Snappet en zal hiermee starten voor de vakgebieden rekenen en spelling. Snappet draagt er aan bij dat elke leerling de beste kansen krijgt en de uitdaging heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Ook wordt er een start gemaakt met “KOL” gesprekken. Het gaat hierbij om gesprekken tussen het kind, de ouder en de leraar over het welzijn en de leerresultaten op school. Met deze manier van werken is OBS de Beuk er van overtuigd alle kinderen uitdagend onderwijs te kunnen bieden in een eigentijdse onderwijszetting.