Leerlingen basisscholen Joure en omgeving denken mee over herinrichting Knooppunt Joure

Joure - De komende maanden wordt er hard gewerkt aan het nieuwe Knooppunt Joure. De bestaande rotonde zal plaats maken voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en de A7 om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Bij zo’n herinrichting komt heel wat techniek kijken en dat maakt het project aantrekkelijk voor scholen in Joure en omgeving. De aanpassing van de verkeersituatie biedt kansen voor leerlingen om op locatie in aanraking te komen met opleidingen en beroepen in de techniek. Om dit te realiseren startten vijf basisscholen uit de omgeving van Joure (De Tarissing, De Wumkesskoalle, It Haskerplak, De Schakel en De Ynset) een samenwerking met de NHL, ROC Friese Poort, Vakcollege Sevenwolden en het Knooppunt Joure. Fiks (samen werken aan infra en groen) hielp bij het samenbrengen van bedrijven, overheid en scholen. Onder leiding van Anke Postma, projectleider van Bètapunt Noord, organiseerden zij in samenwerking met Projectbureau Knooppunt Joure drie workshopochtenden voor leerlingen uit groep 7 en 8. Op 15, 22 en 29 juni konden de kinderen deelnemen aan vier techniek gerelateerde workshops: het maken van een maquette van de nieuwe fly over, het ontwerpen van een landmark, het ontwerpen van een poster om weggebruikers aan te sporen hun snelheid te matigen en een kennismaking met opleidingen en beroepen in wegenbouw en infrastructuur. De workshops werden begeleid door leerlingen van Vakcollege Sevenwolden en studenten van de NHL. Maquette nieuwe fly over Iedere groep leerlingen werkte aan een deel van de maquette: een work in progress. Op de laatste workshopdag werden alle losse onderdelen samengevoegd tot een geheel en werd het nieuwe knooppunt zichtbaar in miniatuur. De maquette krijgt zeer waarschijnlijk een plek in het bezoekerscentrum dat binnenkort ingericht gaat worden. Hier kunnen mensen informatie krijgen over de werkzaamheden rond Knooppunt Joure. Landmark Joure Een nieuw knooppunt is een mooie aanleiding voor een zogenaamd landmark. Met een ontwerpprogramma op de computer bogen de leerlingen zich over het ontwerp voor een kunstwerk dat de nieuwe ‘poort naar Friesland’ zal markeren. Hoewel alles mocht was er wel een duidelijke eis: het kunstwerk moet iets te maken hebben met Joure. De gemeente de Friese Meren treedt op als jury. Uit alle ontwerpen kiezen zij de drie beste. Deze zullen in 3D worden uitgeprint . Verkeershinder Automobilisten zullen hinder ondervinden van de wegwerkzaamheden. De leerlingen kregen uitleg van een verkeerspsycholoog over het gedrag van automobilisten bij wegwerkzaamheden. Vervolgens kregen ze de opdracht om een poster te ontwerpen met in hun achterhoofd de vragen: hoe informeer je weggebruikers over de gevaren van wegwerkzaamheden en hoe krijg je ze zover dat ze hun snelheid matigen? De posters zullen worden gebruikt door Rijkswaterstaat langs het traject A7/A6 om automobilisten er op te wijzen dat ze langzamer moeten rijden. Beroepsperspectief Je ziet ze wel eens staan langs de kant van de weg met hun statief en meetapparatuur: de landmeters. Maar wat doen ze nu eigenlijk? En hoe gaat dat landmeten in zijn werk? En waarom is het belangrijk? Op deze en andere vragen kregen de leerlingen antwoord tijdens het beroepenspel. Door in gesprek te gaan met mensen die in de bouw werken kunnen kinderen zich een beter beeld vormen van wat het werk inhoudt en of een baan in die richting iets voor hen zou kunnen zijn.