IVN is 19 Friese natuurgidsen rijker

Sneek - Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) kent 19 nieuwe natuurgidsen. Na een tweejarige opleiding ontvingen de kersverse natuurgidsen zaterdag het felbegeerde diploma.

De geslaagden kregen hun diploma diploma IVN Natuurgids in de Wildtskuorre van It Fryske Gea in Rijs. Het IVN zet zich in voor overdracht van kennis en interesse op het gebied van natuur en leefomgeving. De natuurgidsen gaan zich de komende jaren inzetten voor excursies en lezingen of vervullen een andere rol bij hun lokale IVN-afdeling. De IVN-natuurgidsenopleiding is een landelijk erkende opleiding die niet zomaar met een diploma wordt beloond. Daar moet je als cursist wel iets voor doen. Gemiddeld duurt de opleiding bijna 2 jaar, waarin de aspirant gidsen om de 14 dagen een avond theorie-onderwijs volgen om zich natuurkennis en educatieve vaardigheden eigen te maken. Daarnaast hebben zij een passie voor de natuur, het milieu, landschap en onze leefomgeving en dragen deze uit door het geven van lezingen, excursies voor volwassenen en vooral voor kinderen van de basisschoolleeftijd. De opleiding wordt gegeven door docenten die een brede natuurkennis hebben en gastdocenten die op een bepaald gebied specialist zijn, bijvoorbeeld reptielen, ganzen, paddenstoelen of eetbare planten. Een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding voor het examen is de adoptie van een natuurterrein. De cursisten houden 2 jaar lang de ontwikkelingen in een zelf gekozen natuurterrein bij en inventariseren de flora, fauna en het vogelleven en beschrijven de cultuurhistorische waarde van het terrein. Een ander deel van het examen is de realisatie van een educatief project. Er zijn gidsen die een wandeling ontwikkelen of een map maken met natuurspellen of een voorstel om de PR van hun afdeling te vergroten en weer anderen doen educatieve voorstellen om meer kinderen in contact te brengen met de natuur of ondersteunen de afdeling met educatief materiaal. Deze opleiding is mogelijk gemaakt door een financiële bijdragen van onder andere de Rabobank, de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Op de foto Bovenste rij van links naar rechts: docente Betty Kooistra, docent Bart Dertien, Henk de Jong, Gerdy Hahn, Betsie Kool, Focco Meijer, Constance Smit- Walstra, Lyske Jacobi, Jelma Knol. Louise Zeijl, Linda Ponsen, Sake Tijstra, Folkert Christiaan de Jong, docente Mirjam Frieswijk en docent Gosse Haga. Zittend: Alice Vissers, Minouk Fokkens, Antje Postma, Laura Steigenga, Avion Eizenga, Lina Tuinstra, Arnoud van de Ridder en Baukje Miedema.