Studiebeurzen voor jongeren DFM

Joure - Gemeente De Fryske Marren kennen studiebeurzen toe aan jongeren van 15 tot 27 jaar. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen uit de pot van Vrouwe CJ Rengersleen of Van der Wal-Tromp.

Vrouwe CJ Rengersleen Door burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren worden ieder jaar studiebeurzen uit het Vrouwe CJ Rengersleen toegekend. Om voor een beurs in aanmerking te komen moet de student minimaal 15 jaar oud zijn en niet ouder dan 27 jaar. De ouders van de gegadigde moeten in de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel of Súdwest Fryslân wonen. De gegadigden studeren of doen een opleiding aan een inrichting voor hoger beroepsonderwijs of voor wetenschappelijk onderwijs. Van der Wal-Tromp De Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp is een particulier studiefonds. Dit studiefonds kent beurzen toe ook al ontvangt de student uit andere bronnen al een tegemoetkoming of een beurs. Beurzen worden verstrekt aan studenten die een studie volgen in de groene richting vanaf een MBO opleiding tot universitair onderwijs. Beurzen worden verstrekt aan buitenlandse studenten die een studie in de groene richting vanaf een MBO opleiding tot universitair onderwijs te Friesland. Promovendibeurzen aan promovendi die aan een universiteit in Nederland een proefschrift schrijven ten behoeve van de instandhouding, verbetering en onderhoud van het buitengebied en de agrarische bedrijvigheid daarmede. Kijk voor alle eisen en aanmelding op de site van de gemeente.