Zwarte cijfers voor GGZ Friesland

FRYSLAN - GGZ Friesland schrijft weer zwarte cijfers. Het boekjaar 2015 sluit ze namelijk af met een positief resultaat van 1,8 miljoen euro.

Dat blijkt uit de jaarrekening van de leidende organisatie op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in Friesland. ,,De baten en lasten zijn weer goed in evenwicht”, zegt Adriaan Jansen, Bestuursvoorzitter van GGZ Friesland, over de positieve cijfers. In 2014 was er naast een forse reorganisatie nog een verlies van 6,7 miljoen euro. Positief is niet alleen het resultaat, maar ook de ‘schone accountantsverklaring’ voor GGZ Friesland. De afgelopen jaren kreeg de ggz-branche in navolging van de ziekenhuizen geen goedkeurende verklaring van accountants; de jaarrekeningen van ggz-instellingen bevatten toen teveel onzekerheden. GGZ Friesland is er trots op dat ze als één van de eerste GGZ-instellingen in Nederland een volledig goedgekeurde accountantsverklaring over 2015 kan overleggen. Gezien de ontwikkelingen in de ggz-branche is voor 2016 blijvende alertheid noodzakelijk. De Raad van Bestuur van GGZ Friesland ziet op basis van de financiële prognose de resultaten over 2016 echter met vertrouwen tegemoet. GGZ Friesland is dé instelling op het gebied van geestelijke gezondheid in Friesland. GGZ Friesland biedt een volledig en gevarieerd aanbod aan mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen