Geen meerderheid in raad voor intergratie stage

Joure - Het voorstel voor een intergratiestage heeft woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering geen meerderheid gevonden in de raad.

De motie was ingediend door het CDA en de PvdA. Ondanks dat het college positief is over de integratie stage haalden de motie geen meerderheid in de raad. Een snelle integratie van statushouders door middel van stage bij bedrijven en verenigingen is volgens de politieke partijen een win win situatie voor iedereen. Het leren van de taal en de cultuur in de praktijk naast de verplichte inburgering scholing.