Redders in opleiding geslaagde bij Reddingsbrigade Lemmer

Lemmer - Bij Reddingsbrigade Lemmer zijn woensdag en vrijdag de KNBRD-examens gehouden voor de verschillende brevetten en diploma's. Vele ouders hebben vanaf de kant het afzwemmen van hun zoon/dochter in zwembad Ny Sudersé bijgewoond.

De examens zijn afgenomen onder toezicht van examinatoren vanuit rayoncommissie Noord en Oost van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen onder leiding van voorzitter Erik Velthuis uit Wierden. Tijdens de examens is afgezwommen volgens de nieuwste K.N.B.R.D. pilotexameneisen, omdat Reddingsbrigade Lemmer meedraait met de nieuwe opleiding binnen Reddingsbrigade Nederland. Bij deze examens wordt gekeken naar vaardigheden die betrekking hebben op het zwemmend redden en het geven van leiding bij een redding. Daarbij gaat het om het toepassen van bevrijdings- en de vervoersgrepen, welke in drie fases uitgevoerd moeten worden. Ook het gebruik van reddings– en hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een reddingsklos, rescue tube, werpzak, werpbal, tuinslag of een stuk touw, moet hierbij juist worden beheerst. Tevens is het onderwaterzwemmen een belangrijk onderdeel, net zoals het popduiken en het opduiken van ringen. Verder wordt naar aanleiding van een ongeval gekeken of de kandidaat op de juiste wijze slachtoffer(s) aan de kant brengt. De kandidaten moeten uiteraard over voldoende conditie beschikken om dit allemaal achter elkaar uit te voeren. Naast deze eisen moest bij het diploma Life Saver 1 een schriftelijk theorie-examen worden afgelegd en voor Life Saver 2 en 3 een mondeling examen. De geslaagden zijn: Junior redder 1: Marije Dijkveld Stol, Romy Foekema, Allessandro Wolters, Tygo Mussche, Marsha Vlig, Hidde Dijkstra, Marije Sinnema, Djaimy Visscher, Emily Janssens, Selina Wouda, Milan Oostdijk, Janna v.d. Heide, Sam Tilroe, Sabrina Out, Tessa Klijnstra, Lisa Woerden, Iris Reitsma, Kasper Lammers, Famke Hagen, Bertus Gerrit Dijkstra, Aleksander de Groot, Dita v.d. Meer en Martyna Jakobik Junior redder 2: Yeabsira Coenen, Djûke Klunder, Anna van der Veen, Jamie van Dijk, Maartje de Jong, Erika de Boer, Anika Lynn Sanders, Ids van der Heide, Hessel v.d. Bij, Doutzen v.d. Woude, Eva Wagenaar, Anne Wagenaar, Lieke van Asch, Marte Verhoeff en Lindsay Hiemstra Junior redder 3: Jesse Pama, Jarno de Boer, Jaap de Bar, Jesse Dragt, Jan Schippers, Jordie Koopman, Roelof Haringsma, Ingrid Boskma, Anna Zantvoord, Erwin v.d. Veen, Syl van Griethysen, Mats Kok, Isa de Bar, Jente v.d. Bij, Mica Boersma, Marije Wierda, Lysbeth v.d. Woude, Ayton Hiemstra, Jesse Fokkema, Sydo Breimer, Daniël Boonstra, Isa Agricola, Ronja van Rhee, Kimberley v.d. Zwart en Esri Schotanus. Junior redder 4: Mandy Brunsveld, Leonie Scholte, Sarafina Veeloo, Madelon Scholte, Shannon Valentijn, Elbrich Bijlsma, Marije Bijlsma, Jaco Breimer, Leander Boonstra, Ilse Smits, Auke v.d. Heide, Durk Willem Dijkstra, Nynke Berg, Mika Berg, Nancy v.d. Bijl, Roberto van Lemel, Lizzy v.d. Bijl, Diede v.d. Heerink, Marith Hakkers, Rania Al Haddadi, Thijs Agricola, Robert Wagenaar, Arend van der Zaag, Hiske Kelderhuis, Renzo Andringa en Tjalling Vis. Zwemmend Redder 1 Lianne van Griethuysen, Joshua Brunsveld, Britt Dijkveld Stol, Constant Artz, Anika Stoelwinder, Floor v.d. Sluis, Tessa v.d. Zwart en Amerins Wijnja. Zwemmend Redder 2 Berber v.d. Brink, Simone Boskma, Demco Bes en Johan Slump, Zwemmend Redder 3 Ilse Bokma en Elise Brunsveld. Zwemmend Redder 4 Oliwia Zijlstra en Aniek v.d. Berg Life Saver 1 Jamie v.d. Heide en Ruben Wagenaar Life Saver 2 Sarai Schaafsma, Christa Rozema en Julia de Haas. Life Saver 3 Manouk v.d. Berg, Julian Kuiper en Marjan Boskma. Reddingsbrigade Lemmer feliciteert alle leden met het behalen van zijn/haar diploma. Woensdag 13 en vrijdag 15 juli is er nog het introductiezwemmen. Ieder lid mag dan een vriend of vriendin meenemen, mits deze beschikt over een zwemdiploma. Op woensdag 7 en vrijdag 9 september gaat het nieuwe seizoen weer van start.