Na zomer herijking van opvang vluchtelingen

Joure - Fryslân blijft werken aan nieuwe opvangvoorzieningen om vluchtelingen te kunnen onderbrengen. Na de zomer zal blijken of er nog steeds 7000 opvangplaatsen nodig zijn, zoals eerder dit jaar de verwachting was.

Tot die tijd blijft het zaak om een buffer aan opvangvoorzieningen achter de hand te hebben. De provinciale Regietafel heeft dit in een brief aan de Friese gemeenten gemeld. Landelijk is de instroom van vluchtelingen minder hoog dan eerder dit jaar het geval leek te zijn. De verwachting van mogelijk 90.000 vluchtelingen is teruggebracht naar 58.000. De betrokken ministeries en landelijke instanties bespreken na de zomer wat dit voor consequenties heeft voor het opvangbeleid. Dan is ook de vertaling naar Fryslân duidelijk. Tot die tijd vraagt de Regietafel de gemeenten om door te gaan met de uitwerking van de eerder ingediende plannen. Na de vakantie is dan duidelijk welke plannen direct doorgaan en welke mogelijk op termijn volgen. Statushouders Daarnaast is het van belang om meer werk te maken van de opvang van statushouders. Dit geldt nadrukkelijk voor gemeenten die nog niet aan de taak voldoen. Op dit gebied had Fryslân al een achterstand van zo’n 200 plaatsen in de eerste helft van dit jaar. Inclusief de taakstelling voor het tweede half jaar, zijn er dit jaar nog 1090 plaatsen nodig voor asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Aan de Friese Regietafel zitten gemeenten, de Veiligheidsregio en het Centraal Orgaan voor de opvang van Asielzoekers (COA). Als vertegenwoordiger van de minister is Commissaris van de Koning John Jorritsma voorzitter.