Baggeren Terherne bijna klaar

Terherne - Het baggeren van de vaarwegen en meren in Terherne is bijna afgerond. De Jongbuorsterfeart en een gemeentelijke vaarweg in Terherne zijn deze maand gereed.

Op dit moment baggert de aannemer ook de Terhernster Puollen. Na de bouwvak start het baggeren van particuliere eigendommen. Acht partijen maken hiervan gebruik. Met het baggeren van de vaarwegen en meren in en rondom Terherne is het dorp over het water beter bereikbaar geworden. Er is onder andere gebaggerd in de omgeving van de Terkaplester Puollen, Akkrumer Rak en Alde Sânsleat. De werkzaamheden waren onderdeel van het baggerprogramma Boarnsterhim van Het Friese Merenproject van de provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren.