OBS It Haskerplak sluit schooljaar met opening nieuw schoolplein

Oudehaske - OBS It Haskerplak heeft schooljaar afgesloten met de opening van een nieuw schoolplein. Het feest was het sluitstuk van een jaar hard werken door ouders en teamleden.

De opening werd verricht door Heero, de mascotte van SC Heerenveen. Wie het oude schoolplein van de openbare basisschool in Oudehaske nog kent, zal zijn ogen haast niet geloven. Vroeger werd het schoolplein door midden gedeeld door een groot fietsenhok dat prominent dwars over het plein gebouwd was. Het zorgde ervoor dat er slecht overzicht was voor de leerkrachten en dat de spelmogelijkheden voor de kinderen beperkt werden. Ouders en team hebben de handen ineen geslagen en zijn gaan bedenken hoe deze school ook een fijne buitenspeelruimte kon krijgen. Sinterklaas was nog maar net terug naar Spanje toen machines begonnen met het afbreken van het. Pannakooi en nieuwe zandbak Er is een pannakooi gekomen, waar kinderen vkunnen voetballen. De kooi is zo gebouwd dat deze ook buiten schooltijd toegankelijk is voor kinderen uit de buurt. Er is duurzaam materiaal gebruikt, dat goed bestand is tegen weer en wind en dat weinig onderhoud nodig heeft. Voor de aanleg van de pannakooi is de zandbak verplaatst. Er is een nieuwe zandbak gekomen, gemaakt van allemaal boonstammetjes die verticaal geplaatst zijn en uitnodigen om te spelen en te balanceren. Het schoolplein is voorzien van nieuwe tegels en veilige rubberen tegels, allemaal gelegd door ouders. En daarnaast zijn er plantenvakken aangelegd met nieuwe sterke, vlinder minnende heesters. Ouders trokken de kar Op de hele school is bijna geen ouder te vinden die niet heeft meegeholpen. Sommige gezinnen hebben soms het hele weekend op school gebivakkeerd om alles aan te leggen. Toch waren er twee moeders, die als kartrekker hebben gefungeerd en iedereen zo ver kregen om mee te werken: Karin Slot en Erika de Jong. In het kader van NL Doet zijn er veel ouders bezig geweest. Ook kinderen hielpen mee en natuurlijk de juffen van de school. Subsidies en verkoopacties Met behulp van subsidies van Stichting Westermeer en Iepen Mienskip Funds is dit gerealiseerd. De oudervereniging zamelde geld in door acties als Bag2School, boekenverkoop, verkoop van suikerbroden en het inzamelen van oud papier. Het geld is vooral besteed aan de materialen en de speeltoestellen. Bijna alle arbeid – op het bouwen van de pannakooi na- is verricht door ouders.