Ontdek het oude far van Terherne

Terherne - Kameleonvaarders Hielke en Sietse vertellen over de vroegere tijden van Terherne. Met een verhalenroute langs het oude far wil Stichting Vrienden van de Kameleon toeristen die Terherne bezoeken het hele dorp laten zien. Voor dit project ontvangt de stichting € 8.160,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 20.400,-.

Door samen met dorpsbewoners op zoek te gaan naar verhalen en beeldmateriaal wordt een verhalenroute langs tien locaties samengesteld. Een speciale app leidt bezoekers naar deze punten, die vroeger aan het far lagen. Dit is een riviertje waarop werd afgewaterd. Op deze locaties kunnen bezoekers op hun smartphone verhalen en beelden uit vroegere tijden bekijken. Deze worden verteld door Kameleonvaarders Hielke en Sietse. Denk hierbij aan het verhaal achter het wapen van Terherne, de sloten met pramen en het monument voor de kerk. Er kan afgeweken worden van de far-route om een bezoek te brengen aan onder andere de dorpssmid, het dorpsplein en de molen de Woudaap in het Kameleondorp. De geschiedenis van Terherne wordt op deze wijze toegankelijk gemaakt, gehoord en bewaard. De app kan op den duur uitgebreid worden met meerdere verhaalpunten. Iepen Mienskipsfûns weer open Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk dorp of stad te verbeteren kunnen vanaf 12 september tot en met 7 oktober weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt provincie Fryslân de initiatieven uit te voeren. In de tweede subsidieronde van 2016 ontvingen 19 projecten in Zuidwest Fryslân een positief advies over hun subsidieaanvraag. De totale investering in de leefbaarheid bedraagt bijna € 390.000,-. In de laatste subsidieronde van dit jaar is nogmaals € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten in heel Fryslân. In de regio Zuidwest wordt het Iepen Mienskipsfûns uitgevoerd met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Het projectbureau Streekwurk Zuidwest en de dorpen- of wijkencoördinatoren adviseren initiatiefnemers graag over hun subsidieaanvraag. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.