Sobere brug voor Wyldehoarne

Joure - Wijk de Wyldehoarne in Joure krijgt mogelijk een versoberde brug. De fiets- en voetgangersbrug is aan groot onderhoud toe. Aan het ontwerp van de brug blijkt een flink prijskaartje te hangen: het groot onderhoud kost de gemeente €240.000,-.

Zo’n groot onderhoud kost de gemeente een kleine kwart miljoen. Bovendien moet de gemeente daarna nog rekening houden met een hogere, jaarlijkse onderhoudslast dan de nu geraamde €30.000,-. Om deze hoge kosten te voorkomen wordt nu naar alternatieven gekeken zoals het versoberen van (de vorm) van de brug, op een slimmere manier onderhoud kunnen plegen, het gebruik van andere, meer duurzame materialen of het gedeeltelijk herbouwen van de brug. De brug is in 2008 gebouwd op basis van de uitkomst van een prijsvraag. Het ontwerp van de brug is beeldbepalend voor de woonwijk. Het ontwerp en de gebruikte materialen door de bouwer, zijn onvoldoende duurzaam gebleken. Delen van de brug zijn daardoor een stuk lastiger in het onderhoud dan voorzien en de brug blijkt te vroeg in een slechte staat te zijn. Door faillissement kan de gemeente de bouwer van de brug hier niet meer op aanspreken. Het resultaat is dat de volledige brug nu zou moeten worden gestraald en ‘geconserveerd’ door het aanbrengen van een nieuwe, duurzame beschermlaag.