Ingezonden brief | Huisvesting statushouders Sintjohannesga/Rotsterhaule

Joure - Ingezonden brief | Huisvesting statushouders Sintjohannesga/Rotsterhaule

De wijze waarop de gemeente De Fryske Marren haar huisvestingsplannen presenteert over de statushouders in Sintjohannesga/Rotsterhaule staat haaks op haar doelstelling, die zij weergeeft in haar plannen. Namelijk in dialoog en goede afstemming met de lokale bewoners. De bewoners worden nu eigenlijk al voor een voldongen feit geplaatst zonder enige vorm van overleg. Er is namelijk door B&W al een advies gegeven richting de gemeenteraad. Die beslist daar in september over! Als bewoners van de H.J. Textorstrjitte te Sintjohannesga waren we dan ook onaangenaam verrast toen de gemeente meende om ons per brief duidelijk te maken wat de plannen waren. Zes semi tijdelijke woonunits, zowat letterlijk, in de achtertuin van bewoners. De taakstelling van het Rijk is gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente. De zes woningen voor Sintjohannesga/Rotsterhaule (1500 inwoners) zijn totaal niet in verhouding met, bijv. het aantal woningen (12) in Joure (13.000 inwoners). Over een goede spreiding kan dan zeker niet gesproken worden. De opzet van de locatie doet daarnaast denken aan hoe men vroeger woonwagenbewoners op een stukje land zette. In de vergadering van dorpsbelang, maart 2016, was de wethouder heel helder; “er is een duidelijke visie om niet uit te breiden in de kleinere kernen en dorpen, omdat er nog voldoende bouwgrond elders in de gemeente aanwezig is”. Mogelijke gegadigden moeten kennelijk elders hun huis gaan bouwen, in ieder geval tot 2025 niet in Sintjohannesga/Rotsterhaule. Een en ander is tevens gebaseerd op wetgeving. Waarom kiest de gemeente niet voor bouwgrond die al gereed is voor bebouwing in plaats van bestemming van agrarische grond te wijzigen? Geldt de hiervoor genoemde visie en wetgeving plotseling niet meer? Tijdens en na de inloopbijeenkomst werd duidelijk, de gemeente had geen uitgebreid onderzoek verricht naar de verschillende mogelijkheden en locaties. Het blijkt slechts een papieren exercitie te zijn geweest op basis van een korte schouw of Google Maps. Bij de vraag of er bij mogelijke alternatieven nog ruimte zat in het tijdpad, werd afwijzend gereageerd. Als bewoners van de H.J. Textorstrjitte te Sintjohannesga voelen wij ons onvoldoende gehoord en zeker niet serieus genomen. Pas na aandringen van onze zijde komt er een gesprek, maar of dat nog iets op gaat leveren? De plannen bevinden zich al in een vergevorderd stadium. We zijn zeker bereid om constructief mee te denken, maar als je door de lokale overheid, die nota bene verantwoordelijk is voor een leefbare omgeving, bijna gepasseerd wordt, wordt dat wel een uitdaging. Het zal je achtertuin maar zijn! Hoezo democratie? Slechter kan je vakantie bijna niet beginnen! Over ingezonden stukken kan niet worden gecorrespondeerd. Zij kunnen ook niet worden teruggezonden. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor de stukken in te korten en houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud.