Ingezonden brief | Reactie 'Bezwaren locatie huisvesting statushouders Echten'

Echten - Op de redactie kwam de onderstaande brief binnen van Ko van den Brink. Hij staat niet achter de ingezonden brief die namens de inwoners van Echten is verstuurd.

Aan alle inwoners van Echten, Namens u is in de Zuid-Friesland van woensdag 20 juli een ingezonden brief geplaatst waaruit blijkt dat vluchtelingen met een officiële status niet welkom zijn in Echten, omdat ze de leefbaarheid in het dorp zouden ontwrichten. Dit krantenbericht volgde op een brief die alle Echtenaren hebben ontvangen waarin ze opgeroepen worden bij de gemeenten De Fryske Marren bezwaar te maken tegen de huisvesting in het dorp, van ca 8 vluchtelingen met een verblijfstatus. Bezwaren die grotendeels bestaan uit vooroordelen, verdachtmakingen en onjuistheden. Of de afzenders van beide brieven dezelfde zijn is mij onbekend. Als inwoner van Echten sta ik in niet achter de inhoud van beide brieven. Statushouders zijn mensen van wie is onderzocht of ze werkelijk zijn gevlucht uit uitzichtloze oorlogsomstandigheden en die nu legaal in Nederland verblijven. Ik vraag aan alle inwoners van Echten ga alstublieft even kijken bij het beeldje op de brug over de middenvaart in Echten. Dat beeldje is geschonken door een ex-vluchteling en staat daar omdat tijdens de 2e wereldoorlog een aantal Echtenaren vluchtelingen opving, ondanks de levensbedreigende bezwaren die daaraan verbonden waren. Beslis daarna of uw naam onder dit bezwaar moet staan. Of dat we als dorpsgenoten met elkaar er voor moeten zorgen dat ook in 2016 vluchtelingen zich thuis gaan voelen in Echten. Inwoner van Echten, Ko van den Brink