Vierhonderd nieuwe mantelzorgers in De Fryske Marren

Joure - In de gemeente De Fryske Marren zijn in 2015 vierhonderd nieuwe mantelzorgers aangemeld. In Balk zijn er 97 nieuwe mantelzorgers ingeschreven, in Joure 195 en in Lemmer 101 mensen.

Met de regeling mantelzorgwaardering 2015 konden mantelzorgers, tot 1 oktober 2015, een geldbedrag van € 150,- aanvragen als waardering voor hun mantelzorgwerk. In totaal zijn er 557 aanvragen voor waardering binnengekomen. Van deze aanvragen zijn er dertien afgewezen. Reden van afwijzing is voornamelijk de woonplaats van de mantelzorger of de zorgvrager. Een aantal keer is de aanvraag te laat ingediend en daarom niet in behandeling genomen. Vrouwen zijn vaker mantelzorger vergeleken met mannen: van de 393 geregistreerde mantelzorgers is 64% van de mantelzorgers een vrouw (253 personen) en 36% is man (140 personen). Van de geregistreerde mantelzorgers, noteerden de gemeente ook de zorgrelatie. Hieruit blijkt dat bijna de helft van de mantelzorgers mantelzorg verleent aan zijn of haar partner (45%). Daarna komt mantelzorg aan ouders het meest voor (24%). Gevolgd door mantelzorg aan kinderen (18%). In 8% van de gevallen wordt mantelzorg aan een ander familielid gegeven en 4% geeft een andere zorgrelatie aan. Zorg aan buren komt het minst voor met 0,5%. Tot en met 2014 zorgde de Sociale Verzekeringsbank voor het mantelzorgcompliment. Zorgontvangers konden, als zij aan bepaalde criteria voldeden, voor hun mantelzorger jaarlijks het mantelzorgcompliment aanvragen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keerde dit compliment van € 200,- vervolgens aan de mantelzorger uit. Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Elke gemeente mag op haar manier hier invulling aan geven. Om tot een goede regeling te komen, hebben wij de mantelzorgers gevraagd naar hun wensen. De bij de gemeente bekende mantelzorgers hebben hiervoor via de mantelzorg ondersteuningspunten een vragenlijst ontvangen. Daarop konden zij aangeven op welke manier zij gewaardeerd willen worden. Uiteindelijk is hier de regeling mantelzorgwaardering 2015 uitgekomen. Van half augustus tot 1 oktober 2015 konden mantelzorgers in gemeente De Fryske Marren de mantelzorgwaardering aanvragen.