Ingezonden brief | De arrogantie van de macht?

Oudehaske - Ingezonden brief | De arrogantie van de macht?

Een staaltje van regentesk regeren van de gemeente De Fryske Marren! Ook Oudehaske dient een aantal statushouders op te nemen, maar de wijze waarop dit voornemen naar de bevolking is gecommuniceerd geeft blijk van een regelrechte minachting voor een democratische besluitvorming. Geen voorlichtings- of discussie avond in ons prachtige Kulturhûs om de problemen op tafel te leggen en met de bevolking te zoeken naar een passende oplossing, nee, in plaats daarvan werd alles stil gehouden en gebruikmakend van de vakantieperiode per speciale ‘bode’ nog geen 20 brieven bij de directe belanghebbenden bezorgd. De overburen ‘hoefden’ dit van de gemeente niet allemaal te weten: stel je voor dat er teveel reacties komen! Inmiddels borrelt het hier behoorlijk; iedereen, nu door ons op de hoogte gebracht, is verontwaardigd over deze handelswijze en de getoonde minachting is wederzijds! Verwacht het gemeentebestuur nu werkelijk nog wel enige medewerking van de bevolking en bereidheid om zich constructief op te stellen? Solidariteit te hebben met de statushouders, die hier komen? Zij worden in wezen de dupe en staan bij voorbaat met 0-1 achter. Een hele slechte beurt, vertegenwoordigers van het volk! In een recent nummer van ‘Binnenlands Bestuur’, het blad voor de hoger opgeleide ambtenaar en lokale bestuurder, staat een artikel ‘Statushouder verdient maatwerk’, met daarin aanbevelingen hoe om te gaan om te komen tot een succesvolle integratie. Als kopje daarbij: ‘ De integratie van statushouders vereist een omslag in het gemeentelijk beleid. Start eerder, breng de achtergrond van de statushouder beter in kaart en betrek burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen erbij’. Tsja bestuurders, nog niet gelezen zeker, wellicht ook op vakantie? Statushouders moeten worden geholpen om een plek te vinden, maar daar gaat het in wezen niet om. Evenals andere plaatsen, die willekeurig opgezadeld dreigen te worden met deze mensen, verzetten wij ons net als zij tegen het ridicule aantal van 12 woningen op een bevolking van ca. 2000 mensen, waarbij de gemeente in al haar niet te doorgronden wijsheid ook 12 woningen aan Joure (13000 mensen) en Lemmer (10000 mensen) meent te moeten toekennen. Ja, de raad zal wel denken, als het maar niet in mijn achtertuin gebeurt. Te belachelijk voor woorden! Oudehaske zou op grond van een correcte verdeling slechts 4 woningen behoren te krijgen en beslist niet meer! Dan de locatie: daar waar in de nabije toekomst gebouwd zou kunnen worden, heeft de gemeente in gedachte om alles bij elkaar te zetten, als een soort van mini AZC. De gemeente Veldhoven is verstandiger en geeft in een advies aan andere gemeenten: ‘Voorkom dat er kleine Azc’s ontstaan door een groepsgrootte van maximaal 3 tot 5 mensen te hanteren’ – bron ‘Platform Opnieuw thuis’. Zo’n mini AZC is nogal lekker om te integreren en zeker als er uitzicht is op je achtertuin! De omwonenden gaan er met een boog omheen, zeker als het merendeel ook nog alleenstaande mannen met een trauma zijn. Onze opvattingen over vrijheid, blijheid zijn toch wel wat anders dan die van hen. Denk er nog maar eens over na! Hier zit niemand op te wachten en integratie op deze manier is een loze kreet. Teneinde de kans op integratie te verhogen, is om de statushouders bij voorkeur te verdelen over het dorp en zo hier en daar tussen de mensen te plaatsen en als dat niet mogelijk is, ze onder te brengen in leegstaande panden. In Oudehaske staat al geruime tijd een voormalige school leeg en kan daarvoor prima geschikt gemaakt worden. De woningen, die de gemeente in het hoofd heeft, kosten minimaal krap € 60.000,00 tot 70.000,00 en als je dan 4 x dat bedrag op zo’n pand loslaat, dan kun je er echt wel wat van maken. Bovendien zijn enkele inwoners ook bereid om desgewenst hierin te investeren om er naderhand luxe appartementen van te maken. Volgens het ‘platform Opnieuw thuis’ is er zelfs subsidie op te verkrijgen. Citaat hieruit: ‘sinds februari is het mogelijk om subsidie aan te vragen om extra woonruimte te realiseren. Zo wordt de woningvoorraad uitgebreid en de sociale huursector zoveel mogelijk ontzien. Extra woonruimte toevoegen is bijvoorbeeld mogelijk door ombouw van leegstaand vastgoed als verzorgingshuizen en/of kantoren’. Zo geeft de gemeente per saldo minder uit en blijven de bestaande kavels verkoopbaar voor echt aan de omgeving passende nieuwbouw. Je denkt toch niet dat iemand geld uitgeeft aan grond in de directe nabijheid van noodwoningen, zeker niet als dat minimaal voor tien jaar is. En er zijn voorbeelden elders van een dergelijke situatie, die al veel langer bestaat. Planschade gaat pas op als de noodwoningen voor langer dan tien jaar gepland staan, maar ja, daar zijn natuurlijk trucjes voor: voor tien jaar aanvragen, dan later nog eens en wie weet nog eens. Ja, het is niet zozeer dat je de volksvertegenwoordiging macht geeft, zij moeten het alleen niet gaan misbruiken. Dit is in elk geval een hele slechte beurt! Peter Pith, namens een groep van verontruste en bovenal verontwaardigde bewoners van Oudehaske.