Vaar veilig tijdens Sneekweek

Sneek - Tijdens de komende Sneekweek is er topdrukte op het water op en rond het Sneekermeer. Om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier kan varen, vraagt Rijkswaterstaat aandacht voor de veiligheid.

Tijdens het zeilevenement varen vele honderden boten en bootjes op de Houkesloot, het Prinses Margrietkanaal en het Sneekermeer. Beroeps- en pleziervaart zullen elkaar voortdurend kruisen op het druk bevaren water. Dat vraagt van alle schippers dat zij zich aan een aantal regels houden. Speciaal voor de recreatievaart heeft Rijkswaterstaat een aantal tips. De belangrijkste zijn: houd zoveel mogelijk stuurboordwal, houd rekening met de dode hoek van de beroepsvaart en zorg dat je de vaarregels kent. Daarnaast raadt Rijkswaterstaat schippers aan om te zorgen voor rondom goed zicht achter het roer en geeft het advies om het varen in dit gebied voor te bereiden. Veilige oversteek Speciale aandacht is er voor de oversteek van het Prinses Margrietkanaal naar het starteiland. Recreatievaart dient de vaarweg zoveel mogelijk haaks over te steken. Rijkswaterstaat adviseert de recreatievaart daarnaast rekening te houden met de snelheid, de zuiging en de hekgolf van de beroepsvaart. Toezicht Rijkswaterstaat is bevoegd gezag en vaarwegbeheerder en is verantwoordelijk voor een vlotte en veilige vaart op de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl. Daarom is Rijkswaterstaat tijdens de Sneekweek met verschillende schepen aanwezig om toezicht te houden en zo nodig handelend op te treden. Daarnaast verspreidt Rijkswaterstaat in de dagen voorafgaand aan het evenement flyers met daarop de eerdergenoemde tips om zo veilig mogelijk te varen. Op de lichtkranten langs het Prinses Margrietkanaal wordt de (beroeps)schippers gewezen op de extra drukte als gevolg van de Sneekweek.