Jeu de Boulers in de bloemen gezet

Joure - Immer actief had de wedstrijdcommissie van de Jeu de Boules vereniging Skarboule afgelopen donderdag voor haar leden een toernooi uitgeschreven. Er meldden zich 27 leden aan die de onderlinge krachtsverhoudingen wel eens wilden meten.

Onder prima omstandigheden werd over drie ronden gespeeld. De uitslag leverde voor wat betreft de bovenste plaatsen een verrassende stand op. Het was Meine Buitenwerf die de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Dirkje van der Werff werd tweede terwijl de derde prijs voor Coby van der Wal was. Vierde en vijfde werden respectievelijk Douwe Terwischa van Scheltinga en Anne Wever. De winnaars kregen een flink uit de kluiten gewassen bolcrysant. De wedstrijdcommissie had ook voor de 5 als laatste geëindigde een bloemetje meegenomen.