De Fryske Marren raadpleegt inwoners voor omgevingsvisie

Joure - Gemeente De Fryske Marren wil in het najaar met inwoners en ondernemers praten over de Omgevingsvisie De Fryske Marren.

Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie van de gemeenteraad. De visie heeft betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, water, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. Zo worden in een vroeg stadium mogelijk strijdige of juist bij elkaar horende ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht. De omgevingsvisie is een instrument uit de Omgevingswet. Veel ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie vaststellen. Gemeente De Fryske Marren wil in het najaar contact opzoeken met inwoners en ondernemers om te spreken over de fysieke leefomgeving. Zo zullen er gespreksavonden plaatsvinden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om via de digitale weg ideeën te delen, mee te denken en te reageren. Ook wil de gemeente samenwerken met leerlingen van het voortgezet onderwijs.