Groenwerkzaamheden Lemmer eerder dan gepland van start

LEMMER - De werkzaamheden van de omvormingen van het groen in Lemmer zijn iets eerder dan gepland gestart.

Gemeentebreed wordt bij het project een derde deel van de sierperken in gras veranderd. In Lemmer is dit een stuk minder. Uitgangspunt van de veranderingen zijn bijvoorbeeld: onderhoudsvriendelijkheid, kwaliteit, kosten en ruimte geven aan bestaand groen.

Bij het werk is begonnen met het snoeien van begroeiing en het kappen van een aantal bomen. Dat moet ruimte bieden aan de te vormen groenperken. Het werk duurt tien tot twaalf weken. Het inrichten van de perken zelf gebeurt vanaf november.

In totaal ontving de gemeente De Fryske Marren veertig verzoeken voor zelfbeheer van een groenperk. In een aantal gevallen ging het om hetzelfde groenperk, zodat de buurt dit gezamenlijk gaat oppakken. In totaal worden hierdoor negen groenperken voortaan door de buurt onderhouden.

Bij de meeste perken die wel worden veranderd, gaat het om aanpassen naar grasperken met kort of lang gras. Dit met het oog op onderhoudsvriendelijkheid, maar soms ook veiligheid en overzichtelijkheid. Daarnaast blijven er ook veel sierperken in stand. Daarnaast komen er in Lemmer een aantal nieuwe sierperken bij in verband met harmonisatie.

Per om te vormen perk ontvangen de inwoners een brief van de aannemer. Dit gebeurt een week voorafgaand aan de werkzaamheden. Omwoners van het betreffende groenperk kunnen dan op tijd hun auto verplaatsen. Doordat de voorbereidende werkzaamheden door de aannemer deze week al begonnen zijn, begon het kappen van een aantal bomen onverwacht eerder. Daarover is contact geweest met de inwoners van de Castor over het groenperk in hun buurt, omdat dit perk in stand blijft voor zelfbeheer door de buurt.