Iepen Mienskipsfûns weer open voor subsidieaanvragen

DFM - Provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners met goede projectideeën. De derde subsidieronde is geopend van 12 september tot en met 7 oktober 2016.

Initiatiefnemers kunnen weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt de provincie leefbaarheidsinitiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze ronde is ook weer € 1,2 miljoen beschikbaar voor heel Fryslân. In de regio Zuidwest wordt het Iepen Mienskipsfûns door Streekwurk Zuidwest, in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân en de gemeente De Fryske Marren uitgevoerd. Een adviescommissie die bestaat uit inwoners uit de regio (onafhankelijke leden) bekijkt de grote maatschappelijke initiatieven en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen. Ontdek het oude far van Terherne Met een verhalenroute langs het oude far wil Stichting Vrienden van de Kameleon toeristen die Terherne bezoeken het hele dorp laten zien. Dit project is een mooi voorbeeld van een initiatief fan ûnderen op dat de lokale leefbaarheid versterkt. Kameleonvaarders Hielke en Sietse vertellen over de vroegere tijden van Terherne. Voor dit project ontvangt de stichting € 8.160,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim € 20.400,-