70% van de Friese 65-plussers beweegt voldoende

Joure - Een grote meerderheid van de Friese senioren beweegt voldoende (zeventig procent). Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau. In De Fryske Marren beweegt 74% van de 65-plussers dagelijks minimaal een half uur.

Van alle Friese 65-plussers beweegt 10% (veel) te weinig. Dat zijn 11.500 ouderen. Gemiddeld voldoet 70% (ruim 80.000) van de Friese 65-plussers aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). De NNGB houdt voor 55-plussers in dat zij bij voorkeur dagelijks een half uur wandelen of fietsen om hun gezondheid op de langere termijn te onderhouden. De gemeente Súdwest-Fryslân en de Waddeneilanden scoren boven dit gemiddelde, in Weststellingwerf en Achtkarspelen haalt een lager percentage 65-plussers de norm. De overheid benadrukt al vele jaren het belang van voldoende lichaamsbeweging, ook voor 65-plussers. Bewegen geeft energie, kan de kans op ziekten als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten verkleinen, kan stress en slaapproblemen reduceren en kan fitheid en conditie bevorderen, waardoor op medische kosten wordt bespaard. Chronische aandoeningen De leefstijl heeft veel invloed op zowel het vergroten (bijvoorbeeld roken, drinken) als het verlagen (onder andere ontspanning) van kwetsbaarheid. Met het stijgen van de leeftijd stijgt de kans op het ontwikkelen van chronische aandoeningen, mobiliteitsproblemen, geheugenproblemen en dementie. Van alle Friese 65-plussers heeft 79% (90.500) minimaal één chronische aandoening, 48% (55.000) van deze leeftijdsgroep twee of meer. Friese 75-plussers kampen met 56% bijna viermaal vaker dan jongvolwassenen met meerdere chronische aandoeningen. Friese sportverenigingsmonitor Er is in 2015 door het Mulier Instituut, Sport Fryslân en het Fries Sociaal Planbureau aan sportverenigingen in Friesland gevraagd of zij sportactiviteiten voor 65-plussers aanbieden. Ruim de helft (60%) van de 297 sportverenigingen die de vraag hebben beantwoord geven hier bevestigend antwoord op. Wat opvalt is dat vooral veel badminton-, kaats- en tennisverenigingen sportaanbod hebben voor 65-plussers. Voetbalverenigingen hebben daarentegen weinig aanbod voor deze doelgroep. De meest beoefende sporten onder Friese ouderen zijn wandelen, zwemmen en fitness.