Friezen: commissaris van de Koning moet hardwerkende bruggenbouwer zijn

FRYSLAN - Volgens de Friezen moet de nieuwe commissaris van de Koning vooral de belangen van Fryslân in Den Haag en Brussel behartigen.

De commissaris moet de Friese taal en cultuur uitdragen en ervoor zorgen dat de voorzieningen in Fryslân op een hoog niveau blijven. Ook verwacht men dat de nieuwe commissaris boven de partijen staat en veel gezag heeft. Dit komt uit de enquête die Provinciale Staten hebben gehouden. De Staten nemen de opmerkingen mee bij het bepalen van de eigenschappen van de nieuwe commissaris. Er zijn 552 reacties binnengekomen. De belangrijkste opdracht voor de nieuwe commissaris is volgens de Friezen, ervoor zorgen dat de voorzieningen in Fryslân op hoog niveau blijven. Kort daarop gevolgd door Fryslân nationaal en internationaal op de kaart willen zetten. Zorgen voor meer werkgelegenheid in Fryslân wordt ook erg belangrijk gevonden. Een grote meerderheid vindt de politieke kleur niet interessant. De commissaris van de Koning moet zich ook bezighouden met de provinciale politiek en de provinciale dienstverlening goed organiseren. Meer dan de helft van de mensen die gereageerd hebben geeft een tip. De tips variëren van de Friese taal spreken tot de aanmoediging om als Noorden gezamenlijk te blijven optrekken. Ook wordt er een aantal keer gevraagd om te kiezen voor een vrouwelijke commissaris van de Koning.