Fryslân pauzeert zoektocht opvanglocaties vluchtelingen

FRYSLAN - Doordat er minder vluchtelingen het land binnenkomen dan verwacht, hoeven gemeenten voorlopig geen werk meer te maken van nieuwe opvanglocaties. De nieuwbouw in Balk, Heerenveen en Sneek gaat nog wel door. Voor andere locaties heeft de provinciale Regietafel in een brief aan de gemeenten een pauze van een maand ingelast.

Fryslân had in beginsel voldoende plannen klaar liggen om een grote stroom vluchtelingen op te vangen. Maar waar deze zomer landelijk een piek was verwacht in het aantal vluchtelingen, is die uitgebleven. Hierdoor is het voorlopig niet nodig de Friese plannen verder uit te werken. Het kabinet komt waarschijnlijk eind deze maand met duidelijkheid over de opvangcapaciteit die voortaan nodig zal zijn. De Regietafel vindt het verstandig om daar eerst op te wachten. In oktober laat ze dan aan de gemeenten weten wat de gevolgen zijn voor Fryslân. Tot die tijd geldt de nu ingelaste pauze. Het overlegorgaan – bestaande uit gemeenten, Veiligheidsregio, COA en voorzitter Commissaris van de Koning John Jorritsma - erkent dat het voor gemeenten frustrerend kan zijn dat ze nu op de rem moeten trappen. Vooral omdat ze eerder hun uiterste best hebben gedaan om voor draagvlak voor de locaties te zorgen. Dat de onduidelijkheid nog even aanhoudt, betreurt de Regietafel, die daar tegelijk begrip voor vraagt. Statushouders Voor statushouders – asielzoekers die mogen blijven - bieden Friese gemeenten nog altijd minder huisvesting dan volgens de landelijke afspraken zou moeten. Per regio in de provincie (de zogeheten kwartieren) komt er een plan van aanpak. De Regietafel dringt er bij de gemeenten op aan deze halverwege september klaar te hebben.