23 monumenten wisselen van eigenaar

JOURE - Vrijdag zijn 23 monumenten van eigenaar gewisseld. De gemeente heeft de monumenten aan stichting Behoud Rijksmonumenten De Fryske Marren (BRM) overgedragen.

Gemeente De Fryske Marren en de stichting BRM (stichting tot behoud van Rijksmonumenten in De Fryske Marren) hebben samen veertig monumenten in bezit. Dit is monumentaal erfgoed zoals de toren van Nijemirdum, de Lemster Sluis en de Jouster Toer en elf klokkenstoelen.

,,We willen als gemeente ervoor zorgen dat het beheer, het behoud en de toegankelijkheid van de monumenten voor onze inwoners en bezoekers, ook voor de toekomst gewaarborgd zijn”, zegt wethouder Johannes van der Pal.

Het bezit, beheer en onderhoud was in de drie voormalige gemeenten verschillend georganiseerd. In Gaasterlân-Sleat beheerde de stichting BRM vanaf 2002 de 17 monumenten en zorgde voor het onderhoud. Hiervoor ontving de stichting een jaarlijkse subsidie van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Daarnaast was het tot aan 2013 zo dat een stichting op meer rijkssubsidie aanspraak kon maken dan een gemeente. De 23 eigen monumenten van Lemsterland en Skarsterlân zijn in het bezit van de gemeente gebleven, het beheer en onderhoud wordt verzorgd door de gemeentelijke organisatie.

Na de uitwisseling is de gemeente nu eigenaar van de rijksmonumenten die een publieke functie hebben. Ook alle weg- en waterbouwkundige objecten komen of blijven in het bezit van de gemeente. In totaal zijn dit 14 monumenten.

De stichting BRM heeft na de uitwisseling het eigendom van alle (kerk)torens, dakruiters, klokkenstoelen en de twee windmolens in het gebied van De Fryske Marren. Dit zijn in totaal 26 monumenten. Dit aantal is voldoende om eventueel in aanmerking te kunnen komen voor de Pom*-status (professionele organisatie voor monumentenbehoud), waardoor je voorrang krijgt bij de verstrekking van rijkssubsidies.

Het eerste dat de stichting aan wil pakken is de Westermeer toren in Joure. ,,Deze staat zo scheef als de toren van Pisa’’, zegt Jelle Balksma van Stichting BRM. ,,De toren moet gerenoveerd worden. Als dat niet gebeurt dan ben ik bang dat deze binnen tien jaar in elkaar klapt.’’