Opening Bijenpark en bijenweide Scharsterbrug

SCHARSTERBRUG - In Scharsterbrug wordt op 24 september het vernieuwde haventerrein feestelijk in gebruik genomen. Plaatselijk Belang Scharsterbrug heeft de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een verbetering van de haven en de aanleg van een bijenpark op het haventerrein en een bijenweide naast het fietspad langs de Scharsterrijn.

In de nieuwe dorpsvisie van het dorp is duurzaamheid één van de kernwaarden van waaruit Plaatselijk Belang wil handelen. Daaraan is in dit project invulling gegeven door de aanleg van een nieuwe damwand en aanlegsteiger voor passanten, welke vervaardigd is van een zeer duurzaam composietmateriaal. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de biodiversiteit en in het bijzonder aan behoud van de bijenstand door de aanleg van een bijenpark. Er zullen bomen, struiken en planten komen die voor bijen in de verschillende periodes van het jaar aantrekkelijk zijn. Ook aan de andere zijde van de Scharsterrijn zal, langs het fietspad een strook grond worden ingezaaid als bijenweide. Het zaaigoed wordt geleverd door de Friese Milieufederatie die dit in het kader van het project ‘Fryslân Zoemt’, ter beschikking heeft gesteld. Daarnaast worden nog ongeveer 4000 bloembolletjes gepoot die in het voorjaar niet alleen een fraai aanzicht geven, maar die ook de bijen in het vroege voorjaar van nectar zullen voorzien. Basisschool de Brêge in Scharsterbrug levert een belangrijke bijdrage door in de maand september in alle klassen uitgebreid stil te staan bij het nut van bijen, bijenhotels te gaan maken en tijdens de feestelijke opening te bolletjes te poten en het zaaigoed te zaaien. Een aantal vrijwilligers heeft een tweetal bijenhotels gemaakt die op het terrein een plek zullen krijgen en de jeugdcommissie heeft een mooie muurschildering gemaakt. Ook zal op het terrein Wifi worden aangelegd, is de trailerhelling verbeterd en is alle bebording met betrekking tot de haven vernieuwd. Het hele project is mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente De Fryske Marren, het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie en bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, de A.Bijlenga Stichting, de Stichting Woudsend, de P.W. Janssens Friesche Stichting, de Stichting Albino en de Stichting Siebolt Foundation en het Plaatselijk Belang zelf. De opening zal plaatsvinden op 24 september om 14.30.