Fototentoonstelling ‘Oud Joure’

JOURE - In de tentoonstellingsruimte It Binnenplak van Museum Joure is tot en met 23 oktober 2016 de fototentoonstelling ‘Oud Joure’ te zien. Hier zijn foto’s te zien uit de periode 1900 to circa 1950. De tentoonstellingsruimte is vrij toegankelijk.

Begin 20ste eeuw is er volop bedrijvigheid in en rond de Midstraat. In de 20e eeuw groeien een aantal bedrijven uit tot fabriekjes. Aan de Geelgietersstraat – het huidige Museum Joure – ontstaat het eerste industrieterrein van Joure. In deze tentoonstelling Oud Joure zijn foto’s uit de periode 1900 tot ca. 1950 te zien. De foto’s zijn door het Historysk Wurkferbân uit het eigen foto-archief gekozen. U maakt een wandeling van het voormalige tramstation aan de oostkant van de Midstraat tot aan de fabriek van Douwe Egberts aan de Slachtedijk. De tram rijdt al lang niet meer door de Midstraat en het oude gemeentehuis is nu de Flecke waar zorg verleend wordt. De Tolhuisbrug kon nog omhoog voor de vele schepen die er in de Kolk lagen. Veel herkenbare plekjes van Joure zijn te ontdekken in deze expositie. De expositie vindt plaats in het kader van het project NIEUW! 200 jaar innovatie en vakmanschap en is de tweede in een serie tentoonstellingen over de historie van Joure. It Binnenplak is de vrij toegankelijke tentoonstellingsruimte van Museum Joure, gelegen naast het fraaie Koffie- en Theehuis van het museum en toegankelijk via de ingang Midstraat 99 en de achteringang vanaf de Museumstraat.