Beroepenfeest On Stage voor Vmbo-leerlingen

Joure - Heerenveen, Joure, Lemmer en Wolvega gaan vmbo-leerlingen intensiever begeleiden bij het maken van hun beroepskeuze. Met het grootschalige Beroepenfeest HeerenveenJoure On Stage hebben de vmbo-scholen OSG Sevenwolden, Bornego College, Nordwin College, Zuijderzee Lyceum en Linde College hiertoe de handen ineen geslagen.

Ontmoeting en Doe Dag Tijdens HeerenveenJoure On Stage, dat plaatsvindt op 2 maart 2017 in het Abe Lenstra Stadion, ontmoeten niet minder dan 1000 vmbo-leerlingen 250 beroepsbeoefenaren, ondernemers en vakmensen die hen helpen keuzes te maken in beroep en opleiding. Bijvoorbeeld door te vertellen wat hun werk inhoudt. Vervolgens bezoeken alle leerlingen op 21 maart 2017 de beroepsbeoefenaren op hun werkplek voor een Doe Dag. https://youtu.be/wD5u9Lc3MLU Vooraf aan het feestelijke evenement vinden verschillende activiteiten plaats voor zowel vmbo-leerlingen en -docenten als het lokale bedrijfsleven. Zo werden dinsdag ruim 50 mentoren van de betrokken vmbo-leerlingen enthousiast gemaakt door de landelijk initiatiefneemster van On Stage, Corine Korrel. De kern van haar boodschap: “Laten we de komende generatie passie en inspiratie bijbrengen voor hun toekomstige vak of beroep!”. De vmbo-leerlingen die meedoen aan On Stage krijgen dit schooljaar een Junior Netwerktraining, waar ze leren hoe in gesprek te gaan met een werkgever, en ook hoe ze het contact kunnen onderhouden. Alle On Stage activiteiten hebben ondersteuning van onder andere de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren en RMC Zuidwest Friesland en RMC De Friese Wouden. Lokale ambassadeurs van HeerenveenJoure On Stage zijn de wethouders Coby van der Laan (Heerenveen) en Frans Veltman (De Fryske Marren). De meerderheid van de 12-jarigen gaat naar het vmbo. Deze groep jongeren moet het vroegst de moeilijke keuze voor beroep en opleiding maken. Door scholieren eerder en intensiever hierover te informeren en ervaringen te laten opdoen, ontdekken zij al tijdens de opleiding waar hun kracht en talenten liggen en wat de keuze voor een bepaald beroep in de praktijk inhoudt.