Schouwerwou op bezoek bij cliënten Talant

Joure - Wethouder Janny Schouwerwou van gemeente De Fryske Marren bracht woensdag een bezoek aan locaties van Talant in Joure. Ze kwam kijken hoe Talant er in slaagt mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving.

,,Wanneer je met veel plezier in een buurt woont, daar dagbesteding op maat hebt en samen met de buurt activiteiten organiseert, dan is dat een verrijking van het leven van de cliënten'', zegt locatiehoofd Minke Aardema. Op locatie Iepensteinlaan en dagbesteding Wille in de Zuiderveldwijk in Joure is dit zeker het geval. Ze weet dat ook andere buurtbewoners het contact waarderen. Ook de overheid stimuleert participatie in de samenleving. Samen is gezellig De wethouder heeft kennisgemaakt met cliënten, buren en begeleiders. Buren schuiven wel eens aan voor een bakje koffie en samen met de cliënten onderhouden ze de groentetuin. Voor mensen met een smalle beurs bestaat al tien jaar de eetclub ‘Samen is gezellig’. Zowel cliënten van Talant als buurtbewoners nemen hieraan deel. Beautysalon Daarna is een bezoek gebracht aan dagbestedingslocatie Wille. Naast de creatieve activiteiten, werkt Wille samen met de Brede School en welzijnsorganisatie MIKS. Samen met de Brede School is er onlangs een dag geweest voor de Zuiderveldwijk met marktkraampjes en allerlei speelmogelijkheden. Verder is bij de dagbestedingslocatie een aantal vrijwilligers wekelijks actief met houtbewerking, een beautysalon en koken. Kom derby op snein De nieuwste activiteit is ‘Kom derby op snein’ dat Talant in samenwerking met welzijnsorganisatie MIKS is gestart. Elke eerste zondagmiddag van de maand kunnen wijjkbewoners een bakje koffie, thee of fris komen drinken en wordt een activiteit georganiseerd. Werkgroep gemeente Talant ondersteunt vooral mensen vanuit de Wet langdurige zorg, maar heeft ook een aantal cliënten vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Om deze ondersteuning goed uit te voeren is er intensieve samenwerking met jongerenwerkers, thuiszorg, wijkteams en gemeente. Om de verbinding ook met de gemeente en andere zorg en welzijnsorganisaties te versterken, gaat Talant actief deelnemen in de Werkgroep Welzijn en Zorg binnen de gemeente De Fryske Marren. Talant biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.