Investering van ruim € 438 miljoen in samenleving

FRYSL - ÂN Middelen voor een internationaal congres circulaire economie, een haalbaarheidsonderzoek naar een grote wielerronde in Fryslân, maar ook voor projecten voor het Kansenfonds en natuurinclusieve landbouw. Deze en andere investeringen zijn opgenomen in de Friese begroting die het college van Gedeputeerde Staten vandaag presenteerde.

De begroting vloeit voort uit de ambities die de collegeleden in het coalitieakkoord 2015-2019 ‘Mei elkenien, foar elkenien’ hebben beschreven. Economie, verkeer, landelijk gebied en Friese taal en cultuur zijn grote onderwerpen, maar ook milieu en wonen krijgen de volledige aandacht. Alles bij elkaar voor 2017 goed voor een totaalinvestering van ruim € 438 miljoen. Circulaire economie De provincie intensiveert de inzet voor een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Circulaire economie biedt kansen voor Europa en ook voor Fryslân. Het schept banen voor mensen en creëert kansen voor ondernemers en we werken aan een betere en schonere wereld. Fryslân is koploper en wil deze positie behouden. In 2017 is in navolging van de Rede van Fryslân een congres/symposium over circulaire economie in Fryslân. Samenwerking en externe bronnen De omvang van de provinciale begroting neemt de komende jaren af. Dat heeft te maken met projecten die de komende jaren afgerond worden. Ook investeringsuitgaven voor grote infrastructuurprojecten nemen af. De ambities worden voor een groot deel betaald uit tijdelijke middelen: de Nuon-middelen. De provincie bereidt zich voor op andere tijden door te investeren in samenwerking met andere partijen zoals SNN en de NOM en ook door het aanboren van externe bronnen.