Samenwerkingsverband De Fryske Marren organiseert cursus Sociale Zekerheid

JOURE - Ruim 25 vrijwilligers uit De Fryske Marren volgden afgelopen week een tweedaagse basiscursus Sociale Zekerheid.

Doel van de cursus was om de deelnemers bij te spijkeren over de mogelijkheden en regels rondom het sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast bood het de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen en kennis te delen. De cursus is het initiatief van een samenwerkingsverband bestaande uit VerSUS (Vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, Gehandicapten en Minima) Humanitas Thuisadministratie, Punt Twa en de Adviesraad Sociaal Domein. De cursusleider was Nanne de Jong van het FSU .Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om vrijwilligers gezamenlijk te trainen zodat inwoners van DFM met al hun vragen op het gebied van uitkeringen, financiële administratie en/of sociaal juridische vragen terecht kunnen bij deskundige vrijwilligers van de verschillende organisaties. Met dit initiatief is een stevige basis gelegd, gericht op samenwerking ,voor een goede dienstverlening aan inwoners van DFM.