Fotoreportage | (s)Cool on wheels

Joure - De groepen 8 van 6 verschillende basisscholen Joure maken deze week kennis met (S)Cool on Wheels. De leerlingen doen mee aan een clinic (S)Cool on Wheels van Sport Fryslân.

Docent Bernard Woudt of docent Martin Bergsma vertelt in de klas hoe hij in een (sport)rolstoel terechtkwam en wat zijn ambities zijn. Daarna ervaren de leerlingen zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten: zij leren omgaan met de rolstoel en gaan basketballen. Wat is een handicap? Ben je anders met een handicap? Leef je een ander leven? Het omgaan met mensen met een handicap roept bij leerlingen in het basisonderwijs regelmatig gevoelens van onwennigheid en onwetendheid op. (S)cool on Wheels maakt leerlingen bekend en vertrouwd met de gehandicaptensport. Door de clinic krijgen kinderen meer begrip voor mensen met een handicap. Het project (S)Cool on Wheels is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport. Deze clinic wordt gefinancierd door Fonds Gehandicaptensport, wordt gecoördineerd en is mede mogelijk gemaakt door Sport Fryslân.