Melkveehouders van start met aanpak erfafspoeling Fryslân

FRYSL - ÂN Onder de naam Schoon Erf, Schoon Water is dinsdag 4 oktober een uniek project gestart voor alle melkveehouders in Fryslân.

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door het nemen van maatregelen kunnen melkveehouders voorkomen dat meststoffen vanaf het boerenerf in omliggende sloten stromen. De samenwerkende partijen Wetterskip Fryslân, LTO Noord, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Agrarische Jongeren Fryslân roepen alle melkveehouders op deel te nemen. Naast Wetterskip Fryslân is provincie Fryslân medefinancier. In dit samenwerkingsverband werken alle partijen samen aan oplossingen voor erfafspoeling. De agrarische belangenorganisaties en Wetterskip Fryslân hebben zich tot doel gesteld dat in 2021 bij 80 procent van de melkveehouders in Fryslân geen erfafspoeling van schadelijke stoffen meer plaatsvindt. Lancering website Met de lancering van de website www.schoonerfschoonwater.frl is het project officieel gestart. Melkveehouders kunnen zich voor 1 april 2017 via deze site aanmelden om deel te nemen aan het project. Na aanmelding, krijgen zij een kosteloos bezoek van twee adviseurs, die samen met de boer kijken welke maatregelen op het erf getroffen kunnen worden ter voorkoming van erfafspoeling. Provincie Fryslân stelt voor alle deelnemende boeren een stimuleringsbijdrage open.