Convenant ‘Schoon bedrijventerrein Joure’ getekend

JOURE - Het convenant voor een schoon en veilig bedrijventerrein Sewei Joure is donderdag door ondernemers, politie, brandweer en de burgemeester ondertekend.

Sinds 2010 beschikt bedrijventerrein Sewei in Joure over het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen ( KVO-B). Voor het KVO-B wordt door ondernemers, politie, brandweer en de gemeente gezamenlijk gewerkt aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, onder andere naar aanleiding van eigen waarnemingen en resultaten uit enquêtes op het bedrijventerrein. Aan het einde van de looptijd van het certificaat wordt een evaluatie uitgevoerd en wordt er een nieuw plan van aanpak opgesteld. Daarmee kan een hercertificering plaatsvinden.