Werkgroep ‘De Fryske Marren Fair Trade’ zoekt uitbreiding

LEMMER/JOURE - De werkgroep die werkt aan de Fairtrade Gemeentecampagne in De Fryske Marren wil graag uitbreiden. Ze zoeken enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor een eerlijker wereld.

De werkgroep wil graag samen met de gemeente werken aan een wereld waarin kinderarbeid, slavenarbeid, slechte arbeidsomstandigheden en milieuonvriendelijke productie niet meer passen. Ook de eigen (biologische-)streekproducten spelen daarbij een belangrijke rol. Al deze onderwerpen komen samen in een fairtrade campagne, waarbij het vooral draait om het vergroten van bewustwording, zodat het consumptiegedrag van inwoners en bedrijven en organisaties steeds duurzamer wordt. De werkgroepleden helpen bij dit bewustwordingsproces. Ze informeren bij bedrijven en organisaties in hoeverre deze al ‘fairtrade zijn’ en of ze willen participeren in de campagne. De werkgroep heeft de gemeenteraad in mei dit jaar gevraagd de ambitie uit te spreken om een Fairtrade Gemeente te worden. In de commissie Samenleving reageerden veel fracties positief, waarna het besluit werd genomen om een startnotitie te doen verschijnen. Naast de werkgroepleden zijn er binnen de gemeente reeds acht ‘ambassadeurs’ uit diverse bedrijven, restaurants en organisaties die het initiatief van de werkgroep steunen. Provincie Fryslân heeft inmiddels de criteria behaald om een Fairtrade Provincie te zijn. Tenminste 18 Friese gemeenten zijn actief met Fairtrade, waarvan 11 gemeenten nu de titel ‘Fairtrade gemeente’ hebben. Belangstellenden kunnen zich melden bij Ben Hogeterp, tel 06 5788 2997. Vooral ook mensen uit Balk en Lemmer en omgeving worden opgeroepen zich te melden.